• OBJAVLJENO: 23.02.2017.
Vlada BPK Goražde održala 92.redovnu sjednicu
Prihvaćena inicijativa Koordinacije boračkih udruženja o zakazivanju hitne tematske sjednice Skupštine BPK Goražde o neprovođenju Državne strategije po pitanju ratnih zločina na prostoru BPK

IMG_8013

Na današnjoj 92.redovnoj sjednici Vlada Bosansko-podrinjskog kantona prihvatila je inicijativu Koordinacije boračkih udruženja o zakazivanju hitne tematske sjednice Skupštine BPK Goražde o temama: Neprovođenje Državne strategije po pitanju ratnih zločina na prostoru BPK i Informacija o realizaciji zaključaka sa sjednice Skupštine BPK Goražde od 24.januara 2014.godine.

U sklopu ovoga, Vlada je primila k znanju informaciju Ministarstva za boračka pitanja o procesuiranju predmeta ratnih zločina na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, koji su sa predloženim zaključcima i cjelokupnom dokumentacijom upućeni Skupštini na razmatranje.

Vlada je razmatrala i Informaciju Ministarstva za finansije o neizmirenim, kratkoročnim obavezama JU Centar za socijalni rad po završnim računima. Za oko 2500 korisnika socijalne zaštite na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, po svim osnovama, izdavaja se oko 5 miliona konvertibilnih maraka, što iznosi oko 15 posto godišnjeg izvršenja budžeta Kantona, naglašeno je tom prilikom. Preuzete obaveze JU Centar za socijalni rad na dan 31.12.2014.godine iznosile su 508.637 KM i izmirene su u toku 2015.godine. Po isteku 2015.godine obaveze ove ustanove iznosile su 947.053 KM i izmirene su u toku 2016.godine.

Na dan 31.12.2016.godine ove obaveze iznosile su 1.176.152 KM, a sa današnjim danom 755.000 KM, stoji u informaciji Ministarstva finansija. Prema riječima resornog ministra, obaveze prema korisnicima socijalne zaštite na području Kantona izmiruju se kontinuirano, u skladu sa prilivom sredstava u budžet.

Razmatrana je takođe i Informacija o stanju sigurnosti i aktivnostima iz nadležnosti Uprave policije na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za januar 2017.godine. Prema ocjeni ministra unutrašnjih poslova, stanje sigurnosti u prvom mjesecu ove godine je zadovoljavajuće. Registrovan je isti broj krivičnih djela, povećanje broja prekršaja i smanjenje broja saobraćajnih nesreća u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Zaključkom, Vlada je obavezala Upravu policije da joj dostavi informaciju o stanju u oblasti kriminaliteta, sa akcentom na upotrebu narkotičkih sredstava za period od 5 godina, sa pokazateljima o broju krivičnih djela i lica, te broju procesuiranih predmeta.

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila prijedlog Akcionog plana za provedbu „Strategije neprofitno-socijalnog stanovanja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde 2015-2025“, za period 2017-2018.godina koji je upućen u skupštinsku proceduru.

IMG_8030

U skladu sa zaključcima Kolegija Skupštine Kantona, Vlada je ovom skupštinskom tijelu uputila informacije ministarstava obrazovanja i pravosuđa vezane za aktuelna dešavanja u oblasti sporta na području BPK-a Goražde, sa akcentom na dešavanja u Fudbalskom savezu BPK i zaključke koji su doneseni na 20.redovnoj sjednici Skupštine BPK.

Vlada je zadužila sva ministarstva da izvrše nadzor nad radom udruženja građana koja su u njihovoj nadležnosti, te u skladu sa utvrđenim stanjem predlože mjere prema Registru udruženja i fondacija.

Razmatrani su takođe i odgovori na poslanička pitanja, a u sklopu ove tačke Vlada je zadužila sva ministarstva da izvrše pregled poslaničkih pitanja i inicijativa u prošloj i ovoj godini iz njihove nadležnosti, te da u što kraćem roku dostave odgovore na neodgovorena pitanja .

Vlada je dala saglasnost premijeru BPK-a da u ime Vlade aplicira na javni poziv federalnog Ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata na ime podrške za izradu idejnog projekta za izgradnju centralnog spomen obilježja braniteljima Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u iznosu od 15.000 KM.

U nastavku sjednice,  Vlada je dala saglasnost na realizaciju Kalendara takmičenja Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, te donijela rješenja o razrješenju i imenovanju privremenih školskih odbora JU OŠ „Prača“ Prača, JU OŠ „Ustikolina“ Ustikolina i JU OMŠ „Avdo Smailović“ Goražde.

Ministarstvo za finansije dobilo je saglasnost Vlade za pokretanje i provođenje postupka odabira najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga tehničke i funkcionalne podrške za Trezorski sistem finansijskog upravljanja (ISFU).

Razmatrana je i usvojena Lista audita na kojoj se nalazi 10 javnih ustanova s područja BPK-a Goražde, kao i Izvještaj o potrošnji energenata (lož ulja i pelet) i radu kotlovnica za 2016.godinu Direkcije robnih rezervi BPK.

Na kraju sjednice, Vlada je usvojila Program i finansijski plan obilježavanja 1.marta –Dana nezavisnosti BiH na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.