• OBJAVLJENO: 14.03.2017.
Održana sjednica Kolegija za evropske integracije BiH
Uspješno završena prva faza pripreme odgovora na Upitnik Evropske komisije za BiH

Kolegij 14-03-17 003

Danas je održana druga sjednica Kolegija za evropske integracije BiH kao najviše pozicioniranog tijela u mehanizmu koordinacije procesa evropskih integracija BiH, kojom je predsjedavao predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić zajedno sa entitetskim premijerima i uz prisustvo premijera kantona u Federaciji BiH i gradonačelnika Brčko Distrikta, na kojem su usvojeni: Poslovnik o radu Kolegija, Poslovnik o radu ministarskih konferencija i Uputstvo o formiranju tematskih ministarskih konferencija.

Istovremeno, Kolegij za evropske integracije je usaglasio rješenja o formiranju 33 radne grupe koje će u svom sastavu imati predstavnike institucija u skladu sa ustavnim nadležnostima za pojedinačne teme i čiji će aktuelni  zadatak biti pripremanje jedinstvenih odgovora Bosne i Hercegovine na Upitnik Evropske komisije.

Zaključcima sa današnjeg sastanka, proces pripreme odgovora na Upitnik Evropske komisije za BiH je iz prve faze koja je uspješno završena doprinosom odgovora od strane ustavno nadležnih institucija sa svih nivoa BiH, prešao u narednu fazu koja podrazumijeva funkcionisanje koordinacije procesa evropskih integracija, sa ciljem postizanja koherentnosti u radu institucija svih nivoa vlasti u BiH u funkciji stručne, profesionalne i pravovremene pripreme odgovora na 3242 pitanja Evropske komisije.

Kolegij 14-03-17 001

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.