• OBJAVLJENO: 24.06.2011.
Razgovori o realizaciji programa prekvalifikacije nezaposlenih lica za potrebe firme „Prevent BiH“

prevent_240611.JPG

S ciljem stvaranja uslova za brže zapošljavanje nezaposlenih lica sa područja BPK-a Goražde koja se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje, te poboljšanja kvaliteta i jačanja kapaciteta ljudskih resursa kroz obrazovanje, ministrica za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Alma Delizaimović, ministar za privredu Demir Imamović, direktorica Zavoda za zapošljavanje Nafija Hodo, direktor Srednje stručne škole „Džemal Bijedić“ Safet Begović, predstavnik USAID-Sida FIRMA projekta Almir Sarajlić, te predstavnik firme „Prevent BiH“ d.o.o. Alma Herak danas su održali sastanak na kojem je razgovarano o mogućnosti sklapanja sporazuma o partnerstvu, kada je riječ o stvaranju uslova za brže zapošljavanje.

Preduzeće „Prevent BiH“ d.o.o je u sklopu svojih razvojnih planova i povećanja proizvodnih kapaciteta iskazalo potrebu za otvaranjem novih 600 radnih mjesta u sektoru automobilske industrije te zapošljavanjem određenog broja lica koja posjeduju vještine za šivanje auto-presvlaka. Obzirom da je na prostoru Bosansko-podrinjskog kantona uočen disbalans između ponude i potražnje za radnom snagom i njihovim vještinama i kompetencijama, na sastanku je dogovoreno da se za potrebe lokalnog preduzeća razvije i organizuje program stručnog usavršavanja /prekvalifikacije nezaposlenih lica za zanimanje šivač auto-presvlaka.

Kako je rečeno na današnjem sastanku, potrebno je detaljno definisati obaveze i odgovornosti partnera u predmetu sporazuma, a prema dogovorenom, sporazum bi trebao biti potpisan do druge polovine mjeseca jula.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.