• OBJAVLJENO: 03.04.2017.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala nastavak 96.redovne sjednice
U skupštinsku proceduru upućeni prijedlozi Budžeta i Zakona o izvršenju budžeta BPK-a Goražde

IMG_4956

Nakon održane javne rasprave, Vlada je danas utvrdila i u skupštinsku proceduru uputila prijedloge Budžeta i Zakona o izvršenju budžeta za 2017.godinu.

Prema obrazloženju resornog ministra, Ministarstvo za finansije prihvatilo je i u Budžet uvrstilo pojedine sugestije i prijedloge budžetskih korisnika koje su se odnosile na preraspodjelu sredstava, no okvir budžeta ostao je isti u odnosu na njegov nacrt.

Prema tome, planirana visina prihoda u Budžetu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde utvrđena je u iznosu od 39.170.895 KM, a rashoda u iznosu od 38.670.895 KM, dok će se višak prihoda nad rashodima u iznosu od 500.000 KM, kako je naznačeno, koristiti za pokriće dijela deficita iz prethodnog perioda.

Vlada je na današnjoj sjednici, takođe usvojila Program rada Vlade,  te Ciljeve i politike Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2017.godinu, koji su u formi prijedloga upućeni Skupštini na razmatranje.

Vlada je na oko sedamdesetak stranica teksta projicirala svoje aktivnosti u ovoj godini, koje će biti usklađene sa Program rada Skupštine, s akcentom na realizaciju zadataka iz Reformske agende BiH u procesu evropske integracije, te borbu protiv korupcije.

Prema obrazloženju premijera BPK-a Goražde, Ciljevi i politike sadrže ciljeve iz Strategije razvoja BPK-a Goražde, ciljeve doznačene od strane Vlade Federacije BiH, provedu Refomske agende, te objedinjene specifične ciljeve unutar resornih ministarstava.

Do 5.aprila ministri u Vladi BPK-a dobili su zadatak da imenuju državne službenike u 33 radne grupe koje će raditi na dostavljanju odgovora na Upitnik EU, odnosno da rješenja o njihovom imenovanju dostave Vijeću ministara BiH.

Vlada je na kraju ove sjednice, na prijedlog Ministarstva finansija, utvrdila osnovicu za obračun plaća i visinu naknade za topli obrok budžetskih korisnika za mart mjesec ove godine.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.