• OBJAVLJENO: 05.04.2017.
Press konferencija ministra za finansije BPK-a Goražde
Usvajanjem Budžeta BPK-a Goražde za 2017. godinu stvorena je finansijska prohodnost za normalno funkcionisanje kantona

IMG_5028

Ministar za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Nudžeim Džihanić danas je u zgradi Ministarstva za finansije održao press konferenciju na kojoj je govorio o Budžetu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2017. godinu, kojeg je Skupština na jučerašnjoj vanrednoj sjednici usvojila.

Tom prilikom, resorni ministar ja hronološki predstavio proceduru donošenja Budžeta za 2017. godinu te istaknuo da je njegovim usvajanjem stvorena finansijska prohodnost za normalno funkcionisanje kantona.

„Mi smo u više navrata, na radnim sastancima Vlade, s ministrima i premijerom intezivno radili na izradi nacrta Budžeta. Taj nacrt smo na mišljenje uputili Federalnom ministarstvu finansija i nakon dobijenog mišljenja, Vlada ga je razmatrala u formi nacrta, te ga uputila prema Skupštini BPK-a Goražde, koja ga je također razmatrala i uputila na provođenje javne rasprave. Bilo je dosta sugestija i primjedbi na Budžet za 2017. godinu. Ono što je bilo u skladu s našim mogućnostima, uvažili smo određene primjedbe i sugestije i Prijedlog Budžeta uputili prema Vladi koja ga je usvojila na svojoj posljednjoj održanoj sjednici“ – kazao je on.

Prema riječima ministra Džihanića, predloženi Budžet za 2017. godinu bio je u iznosu od 39.170.000,00 KM na prihodovnoj strani, dok je na rashodovnoj strani iznosio 38.670.000,00 KM. On pojašnjava da je razlika od 500,000,00 KM između ova dva iznosa, u vezi sa zakonom o budžetu koji nalaže pokriće deficita do kojeg je došlo u prethodnom periodu.

„Mogu reći da je Ministarstvo finansija u skladu sa zakonom, pripremilo prijedlog Budžeta u kojem su prikazani svi javni prihodi, javni rashodi, izdaci, primici i procjene su bile urađene na osnovu revidiranih procjena Ministarstva finansija. Osim toga, imamo i planirana grant sredstva s viših nivoa vlasti, u iznosu od 5 miliona KM, kao i sredstva namijenjena za projekte u iznosu od 2.430.000,00 KM“ – ističe ministar.

S obzirom na to da je Skupština BPK-a Goražde usvojila određene amandmane i samim tim povećala Prijedlog Budžeta za 947.500,00 KM, iznos na prihodovnoj strani iznosi 40.118.000,00 KM, dok je on na rashodovanoj strani u  iznosu od 39.618.000,00 KM.

Ministar je na današnjem pressu govorio i o nekim aktivnostima koje će uslijediti nakon usvajanja Budžeta.

„Ovaj Budžet mogu slobodno reći ima komponentu stabilizirajućeg Budžeta, jer ima dosta projekata koje smo u ranijem periodu počeli raditi i koji će se nastaviti implementirati kroz ovaj Budžet. Situacija u Domu za stara i iznemogla lica stabilizirana je, i opet planiramo 200.000,00 KM, gdje će se još 50.000,00 KM uložiti za stvaranje uslova pravljenja javne kuhinje. Također, tri općine u sastavu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde će dobiti jedanke iznose. Amandmanom je došlo do povećanja sredstava i na kodu Vlade, gdje je od planiranih 120.000,00 KM iznos povećan na 220.000,00 KM, a to su sredstva koja će biti realizovana putem projekata na koje općine u sastavu BPK-a budu aplicirale prema kantonu. Mislim da je veoma dobar i amandman kojim će se za sepacijalizaciju ljekara koji su rođeni na području BPK-a izdvojiti sredstva u iznosu od 100.000,00 KM, a koji se žele specijalizirati i ići na dalje usavršavanje“ – kazao je Džihanić.

Također, kako ističe resorni ministar Nudžeim Džihanić, kroz Ministarstvo privrede Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, odnosno potrošačku jedinicu Direkcije za ceste, planiran je iznos od 1.500.000,00 KM namijenjen za razvoj infrastrukture, što ukazuje na činjenicu da je ovaj Budžet, u jednom dijelu i razvojnog karaktera.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.