• OBJAVLJENO: 27.06.2011.
Iz Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport BPK-a Goražde
Pripreme za otvaranje dislociranog odjeljenja Mašinskog fakulteta

masinski_fakultet_270611.JPG

Nakon provedene procedure i raspisanog javnog poziva za izvođenje dislocirane nastave Mašinskog fakulteta u Goraždu, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde donijela je odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, a kao najpovoljniji ponuđač izabran je Mašinski fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru. Tim povodom, ministrica za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Alma Delizaimović sastala se danas sa dekanesom ovog fakulteta doc.dr Mersidom Manjgo, kako bi razgovarale o aktivnostima koje se tiču potpisivanja ugovora, kao i o drugim aktivnostima, kako bi se sa izvođenjem nastave krenulo početkom oktobra mjeseca 2011.godine.

Kada je riječ o upisu na Mašinski fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ dislocirano odjeljenje Goražde prijemnog ispita nema, a prema riječima dekanese ovog fakulteta doc.dr. Merside Manjgo, konkurs za upis studenata biće objavljen u naredna dva dana. Svi zainteresovani mogu da se prijave u Studentsku službu dislocirane nastave u Mješovitoj srednjoj školi „Enver Pozderović“.

„Mi smo ovdje planirali otprilike nekih 50 studenata. Za tehnički fakultet potrebno je izvoditi redovnu nastavu . Nastava će biti uspostavljena na isti način kao i u Mostaru i studenti će se tretirati na isti način. S obzirom na razvijenost privrede u kantonu, konkretno u gradu Goraždu, ponudili smo smjerove proizvodni konstuktivni i kompjuterski inžinjering , to je ono što je interesantno za ovaj kanton. Osim tih smjerova, Mašinski fakultet ima još energetski odsjek, saobraćajni i zaštitu na radu. Radi se po Bolonjskom procesu. Studiranje je 3+2+3 doktorskog studija, što je usaglašeno sa okvirnim Zakonom o visokom obrazovanju Bosne i Hercegovine. Osim redovnog studija, na Mašinski fakultet se mogu upisati i samofinansirajući studenti. To je studiranje na daljinu (distance learning), s tim da bi studenti trebali biti non-stop u kontaktu sa nastavnicima i asistentima na Fakultetu. Materijali i konsultacije se rade preko interneta, a pored toga će moći da koriste i usluge konsultacija za redovni studij. Samofinansirajući studij iznosi 1.200 KM- riječi su dekanese Mašinskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru doc.dr .Merside Manjgo.

U Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport provode sve potrebne aktivnosti kako bi spremno dočekali početak nastave ovog fakulteta.

„ Nastava bi trebala biti organizovana od 01.10.2011.godine, možda jednu sedmicu ranije da bude organizovana pripremna nastava, zavisno od strukture studenata koji bi se opredijelili za upis ovog fakulteta. Želim pozvati sve mlade ljude koji su ove godine završili srednju školu da predaju svoja dokumenta Studentskoj službi i ostalo ostaje na nama. Dakle, potpisivanje ugovora, odnosno pripremanje svih onih drugih aktivnosti koje su neophodne kako bi nastava krenula na vrijeme i u skladu sa onim o čemu govori zakon i podzakonski akti. Osim studenata sa prostora BPK-a mi pozivamo studente i sa cijele regije, odnosno Foče, Višegrada, Rudog, Čajniča i svih susjednih gradova da se odluče za studiranje ovog fakulteta“-istaknula je ministrica Delizaimović.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.