• OBJAVLJENO: 16.05.2017.
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove
Upozoreno na alarmantno stanje zagađenosti okoliša na lokalitetu Šišetskog potoka

IMG_6190

U sklopu redovnih aktivnosti Federalne uprave za inspekcijske poslove i Uprave za inspekcijske poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, nedavno je izvršena kontrola kvaliteta voda u vodotocima I i II kategorije na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

O rezultatima te kontrole, javnost je informisao direktor Uprave za inspekcijske poslove Midhat Hadžiomerović, koji je kazao da su federalni i kantonalni vodni inspektori analizu izvršili u saradnji sa Laboratorijom za vode Agencije za vodno područje rijeke Save.

– Tom prilikom smo konstatovali da su na lokaciji Šišetski potok, kako je napisano u Izvještaju, nekih 300 metara ispod deponije nađena veoma velika odstupanja od maksimalno dozvoljenih granica. Vezano za to odstupanje, našla se živa, olovo, onda mangan, bakar. Takođe, suspendovane materije su u značajno većem obimu nego što je maksimalno dozvoljeno, elektroprovodljivost, zatim ukupan jedan kvalitet, što sve ukazuje na to da imamo na tom području, najvjerovatnije, pojačanu aktivnost bakterija, a vjerovatno su neke od njih i patogene – kazao je Hadžiomerović.

On je ovom prilikom podsjetio na dužnost kantonalne inspekcije da, u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti okoliša, upozori javnost o ovakvim i drugim sličnim slučajevima koji mogu ugroziti zdravlje stanovništva.

– Vrlo su rizične, u području Šišetskog potoka, bilo kakve aktivnosti, pogotovo igra djece. Problem nam je što u narednom periodu ide vrijeme koje ide, znači ljetni je period i jednostavno tamo apsolutno ništa nije urađeno. Imamo prenosioce, povećanu aktivnost kako glodara, tako vjerovatno i insekata – naglasio je direktor Uprave.

Copy-of-IMG_9198

Ovom prilikom je istaknuto da je najveća prepreka blagovremenom poduzimanju mjera na zaštiti ovog područja bila ta što je odlaganje otpada na ovoj lokaciji proglašeno javnim interesom.

– Ja bih se prevashodno oslonio na ono što kaže struka. Mi smo u nekoliko navrata pokušavali da obustavimo te aktivnosti, a kako se završilo, svima nam je znano – naglasio je Midhat Hadžiomerović.

S tim u vezi, on je podsjetio na ranije nadzore kantonalne inspekcije po pitanju odlaganja otpada na lokaciji Šišeta tokom kojih je upozoravano na nepravilnosti i rizike. Takođe je istaknuto da je na ovu deponiju u nekoliko navrata stavljan i pečat, što, međutim, nije rezultiralo konačnom zabranom odlaganja otpada na ovoj lokaciji.

– Ako hoće adekvatno da se riješi ovaj problem, trebalo bi da se napravi analiza šta je ko trebao da uradi, šta je ko uradio i onda ćemo doći do adekvatnih i egzaktnih podataka šta je i kako je urađeno i što su neke aktivnosti poduzete ili su neke poduzimane, a nisu trebale – riječi su direktora Uprave.

Uzimajući u obzir sve pomenuto, zaključeno je da trenutna situacija zahtijeva hitno poduzimanje odgovarajućih mjera na ovom lokalitetu radi zaštite okoliša, a time i zdravlja stanovništva.

Picture-053

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.