• OBJAVLJENO: 18.05.2017.
Vlada BPK Goražde održala 103.redovnu sjednicu
Data saglasnost na potpisivanje Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde

IMG_6233

Na današnjoj 103.redovnoj sjednici Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dala je saglasnost ministru za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport na potpisivanje Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

Rok važenja ugovora je godina dana, a kako je navedeno u mišljenju, njegova primjena neće ugroziti Budžet BPK-a kao ni prava uposlenih u ovoj djelatnosti.

Vlada je donijela i Odluku o upisu učenika u prvi razred srednjih škola za školsku 2017/2018.godinu, te dala saglasnost ministru za obrazovanje na potpisivanje ugovora o angažovanju šest predavača za realizaciju projekta „Škola u prirodi“.

Na sjednici je razmatran i  usvojen Izvještaj Ministarstva za finansije o izvršenju budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period januar-mart 2017.godine, kao i Izvještaj o utrošku tekuće budžetske rezerve za isti period.

Na prijedlog Ministarstva za privredu, a u skladu sa Ugovorom o savjetovanju zaključenim između Vlade BPK i Međunarodne finansijske korporacije iz Grupacije Svjetske banke, usvojena je Odluka o provođenju Projekta poboljšanja poslovnog okruženja u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde te imenovani  članovi radnih tijela za njegovu realizaciju.

Nakon usvajanja Izvještaja Ministarstva za privredu BPK Goražde o izvršenim pregovorima za dodjelu koncesije putem samoinicijativne ponude za korištenje voda Oglečevske rijeke radi uzgoja ribe i riblje mlađi sa privrednim društvom „Kajević – Fish“ d.o.o., Vlada je donijela Odluku o dodjeli koncesije ovom privrednom društvu.

Ministar za privredu dobio je saglasnost Vlade da zaključi ugovore o pravu služnosti na šumskom zemljištu u vlasništvu države sa „EKO-REM“ d.o.o. Sarajevu, a u cilju izgradnje vodovoda i vodozahvata za minihidrocentrale Kosova na Kosovskoj rijeci i Jabuka na rijeci Kolini.

IMG_6254

Saglasnost Vlade dobio je i Program o izmjenama i dopunama Programa „Podsticaj razvoju privrede na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2017.godinu“, utvrđen u Budžetu Ministarstva za privredu u iznosu od 400.000 KM.

Ovo ministaratvo, odnosno  Direkcija za ceste, dobilo je saglasnost za plaćanje računa po Drugoj privremenoj situaciji privrednom društvu „Goraždeputevi“ d.d. Goražde za izvedene radove na modernizaciji ulice Meha Drljevića i dijela ulice 1.slavne višegradske brigade.

Razmatrajući materijale iz oblasti Ministarstva za boračka pitabnja, Vlada je odobrila sredstva za Projekt poboljšanja statusa boračkih populacija i rad boračkih udruženja za februar ove godine.

Podržane se takođe i aktivnosti Sportskog saveza RVI, odnosno njihovo učešće na takmičenjima u šahu i malom nogometu , kao i aktivnosti Udruženja antifašista i boraca NOR-a na obilježavanju „Bitke za ranjenike“ u Jablanici.

Vlada je današnjoj sjednici razmatrala i usvojila Informaciju o analizi stanja radi ostvarivanja prava građana iz nadležnosti MUP-a, koja se odnosi na izdavanje putnih i identifikacionih dokumenata za zadnji kvartal 2016. i prvi kvartal 2017.godine, koja je upućena Skupštini na razmatranje.

Kako je navedeno u informaciji, uspostavljen je sigurnosni sistem u smislu tehničke opremljenosti kao i kadrovske zastupljenosti, uz sigurnosne provjere, što je već i dokazano kroz pozitivne izvještaje članova Evropske komisije koji vrše monitoring bezviznog režima u pogledu praćenja primjene standarda.

Takođe, Vlada je primila k znanju Informaciju o stanju sigurnosti na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i aktivnostima iz nadležnosti Uprave policije za mjesec april ove godine. Na osnovu statističkih pokazatelja, stanje sigurnosti je zadovoljavajuće, a karakteriše ga smanjenje broja krivičnih djela i saobraćajnih nesreća, te povećanje broja prekršaja u odnosu na isti mjesec prošle godine.

Do kraja zasjedanja, koje će biti nastavljeno sutra, Vlada je donijela rješenje o razrješenju te imenovanju privremenog Nadzornog odbora Službe za zapošljavanje BPK Goražde.

IMG_6250

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.