• OBJAVLJENO: 28.06.2011.
Sastanak premijera BPK-a Goražde i ministra za finansije sa načelnicima općina u sastavu Kantona
Razgovori o utvrđivanju kriterija za raspodjelu transfera općinama

sastanak_nacelnici_280611_1.JPG

O definisanju kriterija za raspodjelu transfera općinama razgovarano je na današnjem sastanku premijera BPK-a Emira Frašta i ministra za finansije Muhidina Pleha, te pomoćnice ministra za trezor Emine Gabele, sa načelnicima općina u sastavu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i njihovim pomoćnicima za budžet.

sastanak_nacelnici_280611_3.JPG

Načelnici općina Pale-Prača i Foča-Ustikolina Asim Zec i Nijaz Kunovac ( načelnika općine Goražde predstavljao je njegov savjetnik Zahid Dučić) istaknuli su prioritete u finansiranju, te ukazali na probleme u radu. To se posebno odnosi na općine Foča- Ustikolina i Pale-Prača, čiji su sopstveni prihodi nedovoljni za normalno funkcioniranje i bez kantonalnog granta, njihova održivost bila bi dovedena u pitanje. Stoga je ova inicijativa Vlade o utvrđivanju kriterija za raspodjelu transfera dočekana s oprezom i bojaznošću kad je riječ o eventualnim promjenama, ali i sa susretljivošću načelnika da skupa sa Vladom rade na utvrđivanju jedinstvenih kriterija raspodjele. Razgovarano je, takođe, o kontroli utroška doznačenih sredstava, kao i o potrebi izrade i popunjavanja jedinstvenih obrazaca o utrošku sredstava.

sastanak_nacelnici_280611_2.JPG

Dogovoreno je da se razgovori o ovoj temi nastave u narednoj sedmici, a do tada će kantonalno Ministarstvo za finansije, u koordinaciji sa načelnicima općina i njihovim službama za finansije, pripremiti prijedlog kriterija o kojima se razgovaralo na današnjem sastanku.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.