• OBJAVLJENO: 28.06.2011.
Održana sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća BPK-a Goražde
Pozitivne ocjene za programe rada Vlade i razvoja BPK

vijece_280611_1.JPG

Program rada Vlade BPK-a Goražde za 2011. godinu i Program razvoja BPK-a do 2014.godine razmatrali su na današnjoj sjednici članovi Ekonomsko-socijalnog vijeća Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Pored članova Vijeća, sjednici su prisustvovali ministar za privredu Demir Imamović, direktorica Službe za zapošljavanje Nafija Hodo, direktor Uprave za inspekcijske poslove Midhat Hadžiomerović, te predstavnik PIO/MIO Goražde .

Programi su prema riječima predsjednika Ekonomsko-socijalnog vijeća Ibra Mašale, urađeni studiozno i na veoma profesionalan način, sa stanovišta proceduralnih pitanja.

vijece_280611_2.JPG

„Za mene je najvažnija stvar povećanje bruto proizvoda, što znači da će se više upošljavati ljudi, a sad šta je to što može privući ključni razvoj. Mi imamo dosta dobre industrijske kapacitete, nama trebaju neki drugi sadržaji koji će se proširiti, kako bi povećali broj stanovnika. Jedan od najznačajnijih je put,“brza cesta“ Goražde-Sarajevo, energetski potencijal i poljoprivreda -istaknuo je predsjednik Ekonomsko-socijalnog vijeća Ibro Mašala.

Pored ovih programa, na sjednici je razmatrana i problematika „rada na crno“ te Informacija kantonalnog upravnog inspektora vezana za radnike na „čekanju“. Danas, pojam „čekanje“ nije pravno regulisan , a uposlenici s tim statusom, po Zakonu o radu F BiH, mogli su se zadržati najdalje do 05.05.2000.godine. Vezano za ovaj problem, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde je, na inicijativu premijera, pokrenula aktivnosti na prikupljanju podataka i analiziranja mogućnosti, utvrđivanje obima mjera vezanih za uvezivanje i dokup staža za ove kategorije.

Na sjednici je dogovoreno da se tim koji je formirala Vlada kadrovski proširi sa predstavnicima PIO/MIO i Službe za zapošljavanje i da se za slijedeću sjednicu pripreme detaljnije informacije kako bi se ovaj problem riješio.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.