• OBJAVLJENO: 22.05.2017.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala nastavak 103.redovne sjednice
Usvojen Akcioni plan za provedbu Strategije razvoja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2016-2020.godina – Strateškog cilja 3 („Osigurati održivo upravljanje okolišta i prirodnim resursima, te jačati komunalne infrastrukturne kapacitete u Kantonu“)

IMG_6391

Na početku sjednice, Vlada je usvojila programe utroška sredstava Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2017.godinu sa ekonomskih kodova            Tekući transferi drugim nivoima vlasti (Dom za stara i iznemogla lica) i Tekući transferi pojedincima (zdravstveno osiguranje), u iznosima od 250.000 KM i 23.000 KM.

Na prijedlog Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline, usvojen je Akcioni plan za provedbu Strategije razvoja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2016-2020.godina – Strateškog cilja 3 („Osigurati održivo upravljanje okolišta i prirodnim resursima, te jačati komunalne infrastrukturne kapacitete u Kantonu“).

Vlada je dala saglasnost i na Plan utroška sredstava ovog ministarstva s Podračuna za zaštitu okoline u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde u iznosu od 149.000 KM, koji će se u 2017.godini utrošiti za izradu strateških dokumenata i sufinansiranje projekata iz oblasti povećanja energetske efikasnosti i zaštite okoline.

IMG_6407

Nakon što je usvojila Izvještaj o radu Komisije, Vlada je dala saglasnost Službi za zajedničke poslove kantonalnih organa Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za objavljivanje ponovnog javnog oglasa za prodaju motornog vozila.

Iz tekuće budžetske rezerve odobrena su sredstva  udruženjima i pojedincima za redovne aktivnosti, odnosno za pomoć u liječenju.

Na ovoj sjednici Vlada je donijela rješenje o razrješenju i imenovanju privremenog Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad BPK Goražde.

Imenovani su i predstavnici Vlade BPK u nove tri radne grupe za popunu Upitnika Evropske komisije, grupe za političke i ekonomske kriterije i grupu za reformu javne uprave.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.