• OBJAVLJENO: 21.07.2017.
Premijer BPK Goražde
Pokrenute  aktivnosti na razvoju turizma na prostoru BPK Goražde

Kao što je poznato, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde je s ciljem identifikacije i pripreme prijedloga projekata u oblasti turizma na području BPK Goražde imenovala Radnu grupu koja bi trebala predložiti najmanje pet projekata koji će se u narednom periodu  implementirati u skladu sa Prostornim planom, Strategijom razvoja turizma te Strategijom razvoja BPK Goražde za period 2016-2020.godina.

Kako je danas istaknuo premijer BPK Goražde Emir Oković,  ovim  dokumentima po prvi put je jasno definisano koji su to potencijali i lokaliteti za razvoj turizma, a osnovni zadatak radne grupe je definisanje daljnje procedure koja podrazumijeva izradu detaljnih regulacionih i urbanističkih planova za ta područja te definisanje mogućih objekata, parcela, kao i budućeg razvoja komunalne infrastrukture.

„U konsultaciji sa općinama je nekoliko lokaliteta koje želimo staviti u fokus u narednom periodu. Ako govorimo o općini Foča u FBiH to je lokalitet Presjeke. Radi se o kulturno-historijskim objektima koji su u zadnje vrijeme prepoznatljivi i postoji interes za njihovo posjećivanje. Na  lokalitetu Modrana imamo i konkretne investitore koji žele da ulažu i želimo jako brzo doći do regulacionog plana za to područje, budući da Prostorni plan taj lokalitet prepoznaje kao jednu takvu zonu. U općini Goražde želimo se usmjeriti na rješavanje imovinsko-pravnog odnosa izletišta Rorovi, kao i na još nekoliko kulturno-historijskih znamenitosti i objekata.   Općina Pale u FBiH ima lokalitet Toplika, za koji je potrebno  uraditi prostorno-plansku dokumnataciju i određene investicijske dokumente kako bi privukli zainteresirane u oblasti turizma. Znamo da u budžetima kantona i općina nema sredstva za značajnije ulaganje  u oblast turizma i mislim da je ovo jedini i mogući način gdje možemo napraviti određene iskorake “- riječi su premijera Emira Okovića.

Kada je riječ o iskorištavanju potencijala rijeke Drine postoji nekoliko privatnih inicijativa za adu „Ustikolina“ i splavarenje niz rijeku Drinu. Određene aktivnosti su započete a očekuje se i uspješna saradnja sa Agencijom za vodno područje rijeke Save kada je u pitanju definisanje međudržavnih ugovora u vezi akumulacije koja za posljedicu ima plivni val koji u ljetnoj sezoni stvara određene probleme.

Takođe, istaknuta je potreba za donošenjem Zakona o turizmu kojim bi se, između ostalog, riješio status Turističke zajednice koja bi  trebala biti glavni nosilac aktivnosti na izradi i promociji budućih projekata u turizmu.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.