• OBJAVLJENO: 27.07.2017.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala 110. redovnu sjednicu
Utvrđen Prednacrt zakona o unaprjeđenju lokalnog poslovanja BPK Goražde

Na svojoj 110. redovnoj sjednici, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde utvrdila je Prednacrt zakona o unaprjeđenju lokalnog poslovanja BPK Goražde te zadužila Ministarstvo za privredu da u skladu s primjedbma sa sjednice sačini nacrt ovog zakona koji će biti upućen Skupštini BPK Goražde u daljnju proceduru.

Vlada je utvrdila i u skupštinsku proceduru uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o novčanim podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području BPK Goražde.

Na dnevnom redu našli su se i prijedlozi zaključaka Ministarstva za privredu vezano za Informaciju o sveobuhvatnoj analizi stanja poljoprivrede i ruralne infrastrukture na području BPK Goražde koja je razmatrana na 5. tematskoj sjednici Skupštine. Vlada je razmotrila predložene zaključake koji sadrže mjere za poboljšanje stanja u oblasti poljoprivrede te zadužila resorno ministarstvo da u skladu sa sugestijama iznesenim na sjednici napravi dopunu ovih zaključaka koji će biti upućeni Skupštini BPK Goražde.

Premijeru BPK Goražde data je saglasnost za zaključivanje Aneksa Ugovora o koncesiji za projektovanje, izgradnju, korištenje i prijenos MHE „Vražalice“ na rijeci Prači u općini Pale u FBiH sa privrednim društvom Elegija“ d.o.o. Sarajevo kojim je omogućen produžetak roka za realizaciju obaveza po ovom koncesionom ugovoru.

Vlada je razmatrala i primila na znanje dokument pod nazivom „Analiza stanja poljoprivrede na području BPK Goražde u 2016. godinu“ kojim su obuhvaćene mjere i aktivnosti koje se trebaju poduzeti s ciljem jačanja poljoprivrede i poljoprivrednih kapaciteta na prostoru BPK Goražde.

Na današnjoj sjednici, usvojen je Nacrt uredbe o naknadama i drugim materijalnim troškovima koji nemaju karakter plaće koji će prije izrade konačnog prijedloga i usvajanja biti usaglašen sa socijalnim partnerima.

Vlada je formirala posebnu Radnu grupu za izradu instrukcija o platnim razredima i koeficijentima za uposlenike u osnovnom i srednjem obrazovanju na području BPK Goražde.

Također, donesena je Odluka o pokretanju postupka nabavke bankarskih usluga za vođenje depozitnog i transakcijskog računa BPK Goražde.

Na prijedlog Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Vlada je do kraja sjednice razmatrala i određena rješenja u oblasti kadrovske politike.

Nakon završetka 110. redovne sjednice, Vlada je u poslijepodnevnim satima započela i svoju 111. redovnu sjednicu.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.