• OBJAVLJENO: 28.07.2017.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala 111. redovnu sjednicu
Donesena Odluka o nastavku izvođenja dislocirane nastave Mašinskog fakulteta u Goraždu

Nakon što je održala 110. redovnu sjednicu, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde jučer je održala i svoju 111. redovnu sjednicu, na kojoj je data saglasnost Ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport za pokretanje procedure nabavke udžbenika za učenike prvih razreda osnovnih škola s prostora BPK Goražde za školsku 2017/2018. godinu.

Vlada je razmatrala i primila na znanje Informaciju o broju i organizovanju odjeljenja u osnovnim školama za školsku 2017/18. godinu, te dala saglasnost osnovnim školama za formiranje odjeljenja sa manjim brojem učenika od minimalnog broja predviđenog Pedagoškim standardima na području BPK Goražde.

Vlada je primila na znanje informaciju resornog ministarstva o Planu rasporeda zaposlenika u osnovnim i srednjim školama koji nemaju normu, koji ostaju bez dijela norme ili koji u potpunosti ostaju bez poslova i radnih zadataka u narednoj školskoj godini.

Na sjednici je razmatrana i primljena na znanje i Informacija o realizaciji aktivnosti dislocirane nastave Mašinskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ Mostar u Goraždu, nakon čega je donesena Odluka o nastavku izvođenja dislocirane nastave Mašinskog fakulteta u Goraždu kako bi se studentima omogućio upis u treću godinu studija odnosno završetak započetog studija na ovom fakultetu.

S ciljem obezbjeđenja finansiranja odnosno sufinansiranja projekata u oblasti zaštite okoliša, Vlada je dala saglasnost na Program utroška sredstava „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“ za 2017. godinu Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline.

Na današnjoj sjednici, Vlada je donijela Odluku o utvrđivanju projektnog zadatka za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja rekonstrukcije i dogradnje Centralnog spomen-obilježja branilaca BPK Goražde.

Razmatrani su i zaključci Upravnog odbora Udruženja poslodavaca u sklopu kojih je podnesena inicijativa za izmjenu određenih zakonskih propisa te data podrška aktivnostima Vlade na stvaranju boljeg privrednog ambijenta na teritoriji ovog kantona, među kojima je uspostava revolving fonda za povoljnije finansiranje privrednih subjekata, realizacija Projekta stvaranja boljeg poslovnog okruženja koji se realizuje u saradnji sa Svjetskom bankom te održavanje planirane tematske sjednice Skupštine BPK Goražde o sivoj ekonomiji.

Kantonalnoj upravi civilne zaštite Vlada je dala saglasnost za pokretanje postupka nabavke izrade Studije izvodljivosti sistema ranog otkrivanja požara na otvorenom prostoru te dokumenta pod nazivom „Procjene ugroženosti od požara za područje BPK Goražde“.

Razmatrani su i u daljnju skupštinsku proceduru upućeni kvartalni izvještaji ministarstava i Vlade BPK Goražde za period 01.01-31.03.2017. godine, kao i Informacija o stanju poljoprivrede i ruralne infratrukture na području BPK Goražde za 2016. godinu.

Vlada je dala saglasnost za raspisivanje konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u osnovnim i srednjim školama na prostoru BPK Goražde za narednu školsku godinu, te primila na znanje informacije o stanju sigurnosti na području BPK Goražde za mjesec juni odnosno period januar-juni 2017. godine.

U oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice razmatrana su i donesena rješenja u oblasti kadrovske politike.

Po završetku ove, održana je i 112. redovna sjednica Vlade.

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.