• OBJAVLJENO: 28.08.2017.
Komisija za privredu i ekonomsku politiku Skupštine BPK Goražde održala sjednicu
Razmatrani nacrti zaključaka Vlade za 5. tematsku sjednicu te materijali za 26.redovnu sjednicu Skupštine BPK Goražde          

Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na 5.  tematskoj sjednici Skupštine svojim Zaključkom zadužila je Ministarstvo za privredu i Vladu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da u saradnji s Kolegijom i Komisijom za privredu i ekonomsku politiku Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde  pripremi prijedlog zaključaka na osnovu iznesenih prijedloga i diskusija po Informaciji o sveobuhvatnoj analizi stanja poljoprivrede i ruralne infrastrukture na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. U skladu sa ovim zaključkom, Ministarstvo za privredu BPK Goražde utvrdilo je nacrt zaključaka koji su dostavljeni Vladi BPK Goražde koja je svojim zaključkom predložila da se nacrt ovih zaključaka uputi prema Kolegiju i Komisiji za privredu i ekonomsku politiku Skupštine BPK Goražde radi zajedničke pripreme predloženih zaključaka u formi prijedloga.

S tim u vezi, Komisija za privredu i ekonomsku politku Skupštine BPK Goražde na sjednici održanoj danas utvrdila prijedloge zaključaka u kojim se između ostalog  predlaže da se na nivou Bosne i Hercegovine formira Ministarstvo za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo obzirom na resurse s kojima raspolaže BiH u ovim oblastima. Takođe, predloženo je da se razmotri mogućnost izdvajanja finansijskih sredstava iz Ministarstva za privredu, posebno Ministarstva za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, te da se u saradnji sa Svjetskom bankom i jedinicama lokalne samouprave, udruženjima poljoprivrednika ubrzaju aktivnosti kako bi se konačno završio projekat navodnjavanja koji je započet 2012.godine. Na današnjoj sjednici predložena je izrada i donošenje Strategije razvoja poljoprivrede BPK Goražde za period 2017-2021.godina, te prijedlog da se redovno vrši isplata novčanih podsticaja u poljoprivredi i ruralom razvoju, u skladu sa prioritetima.

Komisija je svojim prijedlogom zaključka predložila da Vlada BPK Goražde i resorno Ministarstvo za privredu predlože izmjene i dopune Kantonalnog zakona o novčanim podsticajima u ruralnom razvoju na području našeg kantona, obavezu pristupanja realizaciji obaveza iz Strategije razvoja BPK Goražde za period 2016-2020.godina koje se odnose na poljoprivredu te inteziviranje aktivnosti na razvoju ruralne infrastrukture u saradnji sa lokalnim zajednicama i međunarodnim organizacijama. U skladu sa predloženim zaključcima, Vlada i resorna ministarstva trebala bi obezbijediti dodatna sredstva za legalizaciju štalskih objekata i drugih prehrambenih objekata.

Prijedlog zaključaka je da Vlada BPK Goražde i resorna ministarstva u skladu sa ustavnim i drugim nadležnostima a  u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave, mjesnim zajednicama i Službom za zapošljavanje BPK-a Goražde, sačine detaljnu analizu-popis stanja u poljoprivredi s prijedlogom mjera i nosiocima aktivnosti i rokovima za izvršenje pojedinih zadataka u cilju poboljšanja stanja u poljoprivrednoj proizvodnji, izvrši izbor i certificiranje pojedinih lokacija na području Bosansko-podrinjskog kantona za pokretanje organske proizvodnje i razvoj ruralnog turizma, definišu poljoprivredne parcele veće od 1 Ha na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, koje imaju obezbjeđenu infrastrukturu, za potencijalne investitore u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja te omoguće uslove poljoprivrednim zadrugama i udruženjima da na organiziran način budu direktno uključeni u proces implementacije Programa novčanih podrški na federalnom i kantonalnom nivou,  kroz otkup i plasman poljoprivrednih proizvoda.

Nakon donošenja zaključaka, Komisija je predložila Skupštini da ih nakon rasprave usvoji.

Kada je riječ o materijalima za 26. redovnu sjednicu Skupštine BPK Goražde, Komisija za privredu i ekonomsku politiku razmatrala je prijedog Zakona o izmjenama Zakona o novčanim podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području našeg kantona, Izvještaj o radu Direkcije za ceste BPK za 2016.godinu, Izvještaj o stanju i održavanju regionalnog puta Goražde-Hrenovica te informacije o stanju poljoprivrede i ruralne infrastrukture, stanju šuma, stanju poljoprivrede i ruralne infrastrukture na području Bosansko-podrinjskog kantona za 2016.godinu.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.