• OBJAVLJENO: 31.08.2017.
Pripreme za donošenje prijedloga zakona privode se kraju
Održana javne rasprave o nacrtima Zakona o ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave i Zakona o državnoj službi u BPK Goražde

Danas je u Goraždu održana centralna javna rasprava o nacrtima Zakona o ministarstvima i drugim organima kantonalne uprave i Zakona o državnoj službi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Donošenje ovih zakona, kako je naglašeno, dio je reformskih procesa i planirano je programima rada Vlade i Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za ovu godinu.

Prema riječima Asima Plakala, šefa unutrašnje organizacione jedinice za normativne akte, opšte i pravne poslove u Ministarstvu za pravosuđe, upravu i radne odnose, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde je polovinom prošle godine, usvojla Elaborat o opravdanosti postojanja određenih ustanova i određenih upravnih organizacija unutar Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Elaborat je usvojen u okviru započetog procesa reforme javne uprave, čiji osnovni cilj je stvaranje jeftinije i efikasnije administracije i poboljšanje kvaliteta javnih usluga.

– Između ostalog, taj elaborat predviđa, ne ukidanje određenih upravnih organizacija ili ustanova, nego pripajanje resornim ministarstvima radi uštede sredstava. Ti organi će i dalje postojati, samo što će biti u sklopu resornih ministarstava i vjerovatno će se desiti da više neće biti direktora, direktori će se raspoređivati na određena radna mjesta u sklopu tog resornog ministarstva koje će, nakon stupanja na snagu zakona, donositi nove pravilnike i u tim pravilnicima ugradiće se već postojeće ustanove – pojasnio je Asim Plakalo.

Prema njegovim riječima, Nacrtom zakona o ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave predviđeno je ukidanje sedam samostalnih upravnih organizacija u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

Što se tiče Zakona o državnoj službi, u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde do sada se primjenjivao Zakon o državnoj službi FBiH odnosno izmjene i dopune ovog zakona, ali budući da su svi kantoni pristupili donošenju vlastitih zakona, to je bilo opredjeljenje i Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Kako je ovom prilikom istaknuto, cilj je da se donese takav zakon koji će štititi prava državnih službenika, ali koji će omogućiti smanjenje broja rukovodećih službenika, prvenstveno s ciljem smanjenja troškova i stvaranja ušteda u budžetu.

Primjedbe i sugestije na nacrte predmetnih zakona mogu se dostaviti resornom ministarstvu i u pisanoj formi do 08.09.2017. godine.

Javne rasprave provedene su u organizaciji Ustavne i zakonodavno-pravne komisije Skupštine BPK Goražde i Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.