• OBJAVLJENO: 14.09.2017.
117.redovna sjednica Vlade BPK-a Goražde
Odobrena sredstava za sufinansiranje projekata Grada Goražda i općine Pale u FBiH

Na današnjoj 117.redovnoj sjednici Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde utvrdila je prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju koji je upućen Skupštini na usvajanje.

Kao je navedeno u obrazloženju, očekivani efekti donošenja ovog zakona su adekvatno uređena oblast visokog obrazovanja, otklanjanje nedostataka koji su uočeni u dosadašnjem periodu primjene zakona, te njegova usklađenost sa ostalim zakonskim propisima.

Nakon utvrđivanja, Vlada je u skupštinsku proceduru uputila i Prijedlog Strategije razvoja poljoprivrede na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2017-2021.godine.

Prihvaćena je i informacija Ministarstva za privredu pod nazivom „Analiza stanja u oblasti turizma u 2016.godini“.

Takođe, usvojen je i izvještaj ovog ministarstva o postupku odabira banke za bankarske usluge uspostave kreditne linije za razvoj privrede na prostoru BPK Goražde kroz obezbjeđenje povoljnosti kreditnog zaduženja putem regresiranja kamata. Nakon provedenog postupka javne nabavke,  kao najpovoljnji ponuđač izabrana je BBI banka dd Sarajevo kojoj je dodijeljen ugovor o pružanju bankarskih usluga, a Vlada je danas zadužila Ministarstvo privrede da nastavi aktivnosti usmjerene na provođenju programa utroška sredstava koji se odnosi na podsticaj razvoja privrede Kantona za 2017.godinu.

Nakon usvajanja izmjena i dopuna Programa utroška sredstava sa ekonomskog koda-Tekući transferi drugim nivoima vlasti – za projekte, te povećanja njegovog iznosa sa 220.000 na 325.000 KM, Vlada je u skladu s ovim programom odobrila novčana sredstva za sufinansiranje projekata Grada Goražde i općine Pale u Federaciji .

Ovoj općini odobreno je 25.000 KM BiH za sufinansiranje projekta sanacije lokalnog puta za Prešpicu, a Gradu Goražde 90.000 KM za sufinansiranje dva projekta koji se odnose na asfaltiranje putnog pravca Sadba- Krtjanovići i asfaltiranje putnih pravaca u Mjesnoj zajednici Berič.

Na ime Programa utroška sredstava Ministarstva za privredu za podršku unaprjeđenja usluga javnih komunalnih preduzeća u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde“ za 2017.godinu, javnim komunalnim preduzećima „Ušće“ i „Prača“ u općinama Foča i Pale u Federaciji BiH odobreno je po 10.000 KM.

Vlada je odobrila i sredstva za isplatu studentskih kredita, tekuće transfere općinama u sastavu kantona, kao i redovne tranše Sportskom savezu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i RTV BPK-a Goražde.

Svim osnovnim školama s područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde kojima ističe ugovor, odobreno je pokretanje procedure za nabavku peciva i namirnica za potrebe đačke kuhinje.

Osnovnim  školama „Hasan Turčalo Brzi“ Ilovača, „Mehmedalija Mak Dizdar“ Vitkovići i OŠ „Ustikolina“ odobrena je nabavka ogrijevnog drveta za školsku 2017/2018. godinu, dok je OŠ „Husein ef. Đozo“ Goražde dobila saglasnost za pokretanje procedure za izvođenje radova rekonstrukcije instalacija grijanja u fiskulturnoj sali.

Razmatrajući materijale iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja, Vlada je odobrila redovne tranše za rad boračkih udruženja i Projekt poboljšanja statusa boračkih populacija.

Za isplatu druge tranše sredstava za finansiranje Fondacije „Istina za Goražde“ BPK Goražde odobreno je 5.000 KM, a podrušku Vlade dobili su i projekti  Saveza RVI, Organizacije porodica šehida i palih boraca BPK i Udruženja demobilisanih boraca Pale-Prača, koji se odnose na obilazak oboljelih RVI, posjetu drugim kantonima i sjećanje na poginule borce Pale-Prača.

Iz budžeta Ministarstva za boračka pitanja bit će izdvojeno i 2.000 KM za podršku održivom povratku dvije porodice u općinu Novo Goražde.

Na zahtjev Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, Regionalnom odboru za povratak u jugoistočnu Bosnu odobreno je 8.400 KM  za sufinansiranje projekata koji prate proces povratka.

Za osiguranje neophodnih sredstava za pokriće troškova pružanja usluga i normalnog funkcionisanja, te izmirenja dijela obaveza po sporazumu o regulisanju potraživanja usposlenika, Domu za stara i iznemogla lica iz budžeta ovog ministarstva odobreno je 25.000 KM.

Današnja sjednica Vlade završena je razmatranjem informacija, dopisa i zahtjeva Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline BPK, Kantonalnog pravobranilaštva, Federalnog ministarstva rada i socijalne politike i Federalne uprave civilne zaštite, te usvajanjem Programa i Finansijskog plana obilježavanju 18.septembra, Dana BPK i Grada Goražda.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.