• OBJAVLJENO: 20.09.2017.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala 118. redovnu sjednicu
U skupštinsku proceduru upućen prijedlog Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije

Vlada Bosansko-podrinjskog kantonma Goražde na današnjoj 118.redovnoj sjednici usvojila je i u skupštinsku proceduru uputila Prijedlog Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije.

Prijedlog ovog zakona usvojen je na preporuku Vijeća ministara BiH, nakon provedenih javnih rasprava u sve tri općine Kantona, a razlozi za njegovo donošenje su usklađivanje sa međunarodnim standardima, naročito u pogledu četiri ključna pitanja: definicije, kategorizacija oružja, izgled isprava o oružju i kaznene odredbe.

Kako je istaknuto, radi se o izuzetno značajnom propisu za ukupnu sigurnost na području Bosansko-podrinjskog kantona, tako da odredbe novog zakona, odnosno predložena konkretna pravna rješenja, idu u pravcu što većeg nivoa sigurnosti građana.

Kad je riječ o sigurnosti, ona je u mjesecu augustu bila na zadovoljavajućem nivou, posebno ako se uzme u obzir da je u ovom mjesecu u Goraždu održan Internacionalni festival prijateljstva, stoji u Informaciji o stanju sigurnosti na području BPK Goražde i aktivnostima iz nadležnosti rada Uprave policije za mjesec august ove godine, koja je takođe usvojena.

U ovom izvještajnom periodu, prema navodima resornog ministra, zabilježeno je smanjenje broja krivičnih djela i prekršaja,  dok je broj saobraćajnih nesreća isti u odnosu na august prošle godine.

Vlada je uz sugestije premijera i ministara, usvojila i revidirani Akcioni plan Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za provedbu Reformske agende BiH za period 2016-2018.godina u kojem su razrađene obaveze Vlade u sektorima: javne finansije, oporezivanje i fiskalna održivost; tržište rada; reforma socijalne zaštite i penzija; vladavina prava i dobro upravljanje; reforma javne uprave i drugi propisi.

Na današnjoj sjednici razmatran je i usvojen Izvještaj Komisije za nadzor i kontrolu namjenskog utroška sredstava odobrenih prema Programu utroška sredstava Ministarstva za privredu BPK Goražde sa ekonomskog koda Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti (vodne naknade) – po Planu i Programu utroška sredstava u sektoru vodoprivrede za 2016.godinu.

Vlada je usvojila i Izvještaj o radu Komisije za provođenje postupka zajedničke nabavke autodijelova za potrebe voznog parka institucija BPK Goražde te donijela odluku o izboru firme „Damir Company“ d.o.o. Goražde kao najpovoljnijeg ponuđača za ovu uslugu.

Razmatran je i usvojen Izvještaj o radu Direkcije robnih rezervi BPK-a Goražde za prvo polugodište ove godine.

Vlada je odobrila isplatu druge tranše novčanih sredstava Aktivu nastavnika tjelesnog i zdravstvenog odgoja BPK Goražde na ime podrške za kantonalna i federalna takmičenja učenika osnovnih i srednjih škola s područja Kantona.

Sportskom savezu za sport i rekreaciju invalida BPK odobrena su sredstva za organizovanje KUP prvenstva u sportskom ribolovu koje je održano na Sadbi.

Dio sredstava Vlada je izdvojila i za pomoć u nabavci lijekova za liječenje naših sugrađana.

Na kraju današnje sjednice Vlada je usvojila  odluku o pokretanju postupka nabavke usluge izrade Projekta izvedenog stanja elektroinstalacija, sistema vatrodojave, telefonskih i internet instalacija na trećem spratu i potkrovlju zgrade Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.