• OBJAVLJENO: 25.09.2017.
Vlada BPK Goražde
Usvojen revidirani Akcioni plan za provedbu Reformske agende

S ciljem što efikasnije realizacije obaveza predviđenih Reformskom agendom za BiH za period 2016-2018. godina, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde usvojila je revidirani Akcioni plan za provebu agende.

Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Emir Oković pojasnio je da je Vlada BPK Goražde u prošloj godini usvojila Akcioni plan za provedbu Reformske agende za pet različitih oblasti koje se odnose na kantone, ali da je u međuvremenu došlo do određenih promjena i novih zahtjeva sa nivoa FBiH zbog čega je bilo neophodno donijeti određene izmjene Akcionog plana.

– Na posljednjoj sjednici Vlade revidiran je Akcioni plan gdje su neke stvari redefinisane i jasnije postavljene te određeni nosioci tih zadataka. Radi se o opštim ciljevima koji su generalno postavljeni u BiH u odnosu na koje treba djelovati i gdje se mogu pronaći određene povoljnosti za nas kao kanton. Za nas je najinteresantnija priča poslovne klime, jer znamo da je ovaj kanton poprilično uspješan na tom polju. Mi smo nastojali prepoznati ono što što se može pojaviti kao potpora ukupnim tim aktivnostim i ono što je bilo u našoj mogućnosti su određena rasterećenja kroz parafiskalne namete. Mi smo to već realizovali i pokrećemo određene povoljnosti i aktivnosti vezano za privredu, kao što je regresiranje kamata. Usvojili smo Prednacrt zakona o loklanom poslovanju, novi Zakon o koncesijama, dakle jedan normativni okvir kojim mi nastojimo da doprinesemo ukupnoj priči Reformske agende – kazao je premijer Oković.

Kako je istaknuto ovom prilikom, u kontekstu provedbe agende i na nivou Federacije u toku su aktivnosti na donošenju novih normativnih akata, među kojima su i zakoni o doprinosima i porezu,  kao i drugi značajni zakoni na koje su kantoni dužni dati svoje mišljenje.

REVIDIRANI AKCIONI PLAN BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA ZA REALIZACIJU REFORMSKE AGENDE ZA BiH ZA PERIOD 2016 -2018. GODINA

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.