• OBJAVLJENO: 20.10.2017.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala 123. redovnu sjednicu
Premijeru BPK Goražde data saglasnost za potpisivanje ugovora o uspostavi linije povoljnog finansiranja privrede i obrta

Na danas održanoj 123. redovnoj sjednici ,Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dala je saglasnost premijeru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da potpiše Ugovor o poslovnoj saradnji sa „Bosna Bank International“ d.d. Sarajevo o plasiranju linije finansiranja, uz subvencioniranje dijela profitne marže za privredna društva i obrtnike koji posluju na području BPK Goražde.

Uspostavom ove linije finansiranja, privrednicima i obrtnicima s područja BPK Goražde bit će omogućeno finansiranje privredne, odnosno obrtničke djelatnosti po povoljnim uslovima, s kamatnom stopom od 1,89 posto i troškove obrade kredita od 0,88 posto.

Vlada je razmatrala i usvojila Elaborat Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice o ekonomskoj opravdanosti uvođenja Informacionog sistema u zdravstvenoj zaštiti na području BPK Goražde. S ciljem stvaranja uslova za realizaciju ovog elaborata, Vlada je zadužila resorno ministarstvo da u saradnji s kantonalnim Zavodom zdravstveng osiguranja sagleda mogućnosti i predloži najpovoljnija rješenja za provođenje informatizacije u zdravstvenim ustanovama na području BPK Goražde, kao i izvore finansiranja.

U oblasti Ministarstva za privredu, Vlada je donijela odluke o isplati novčanih sredstava na ime podsticaja u poljoprivrednoj proizvodnji, a radi se o subvencioniranju proizvodnje konzumne jabuke (prijenos sredstava iz 2016. godine) i sufinaniranju obaveza po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zaposlene u poljoprivredi.

Također, donesena je Odluka o odobravanju tekućih  transfera lokalnim zajednicama u sastavu kantona.

Na prijedlog Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Vlada je donijela odluke o odobravanju novčanih sredstava na ime pomoći u rješavanju problematike u oblasti socijalne zaštite i pitanja povratnika te donijela rješenja o razrješenju dosadašnjeg i imenovanju novog Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad.

U oblasti Vlade, usvojen je Izvještaj Tijela za sprečavanje i borbu protiv korupcije u BPK Goražde te je donesen zaključak da se u narednom periodu intenziviraju aktivnosti na provedbi Akcionog plana i uspostavi efikasnih mehanizama za borbu protiv korupcije na području BPK-a.

Na današnjoj sjednici razmatrani su i izvještaji o radu osnovnih i srednjih škola na području BPK Goražde u 2016. godini koji su upućeni Skupštini BPK Goražde u daljnju proceduru.

Vlada je razmatrala i primila na znanje Informaciju o realizaciji aktivnosti u okviru Projekta poboljšanja poslovnog okruženja u BPK Goražde koji se realizuje u saradnji sa Međunarodnom finansijskom korporacijom kao članicom Svjetske banke.

Do zaključenja sjednice, razmatrana je i Analiza modela razvojnog planiranja i upravljanja projektnim ciklusima u BiH i zemljama u okruženju s prijedlogom najboljeg rješenja za BPK Goražde.

 

 

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.