• OBJAVLJENO: 27.10.2017.
Vlada BPK-a Goražde održala 124.redovnu sjednicu
Utvrđen Prijedlog Zakona o platama i naknadama članova organa upravljanja i drugih organa institucija kantona, kantonalnih javnih ustanova i kantonalnih javnih preduzeća

Na današnjoj 124.redovnoj sjednici Vlada Bosansko-podrinjskog kantona utvrdila je i u skupštinsku proceduru uputila Prijedlog Zakona o platama i naknadama članova organa upravljanja i drugih organa institucija kantona, kantonalnih javnih ustanova i kantonalnih javnih preduzeća.

Bez primjedbi, Vlada je u skupštinsku proceduru uputila Informaciju Ministarstva za privredu o stanju u oblasti poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Informaciju o stanju i poslovanju privrednih društava u 2016.godini, kao i Izvještaj o dodijeljenim koncesijama i efektima od koncesija za 2016.godinu.

Vlada je takođe razmatrala i usvojila Analizu stanja u oblasti industrijske proizvodnje u prošloj godini, te Informaciju o stanju sigurnosti na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za prvih devet mjeseci ove godine. Prema obrazloženju resornog ministra, u ovom izvještajnom periodu, u odnosu na prošlu godinu, došlo je do povećanja broja krivičnih djela za 7, smanjenja broja prekršaja za 1 i smanjenja broja saobraćajnih nesreća za 23.

Vlada je usvojila i izvještaj o svom radu za treći kvartal ove godine. Kako je istaknuto, značajan  broj aktivnosti iz programa rada je završen, a aktivnosti koje su započete u određenim resorima potrebno je u što skorijem roku realizovati.

U nastavku sjednice, Vlada je dala saglasnost premijeru da zaključi Sporazum o produženju primjene Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti šumarstva u Federaciji BiH.

Usvojena je Odluka o pristupanju dodjele koncesije putem samoinicijativne ponude za eksplotaciju kamena na lokalitetu „Međugradi“ na teritoriji općine Pale/FBiH.

Vlada je podržala projekt Ministarstva za privredu koji se odnosi na  regulaciju rijeke Koline u Ustikolini, dionoca 350 m od ušća u rijeku Drinu, u općini Foča FBiH, koji će se u iznosu od 80.000 KM finansirati iz budžeta ovog ministarstva u ovoj i idućoj godini.

Ministarstvo za privredu dobilo je saglasnost Vlade da se prijavi na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša za finansiranje izrade idejnog projekta staze za brdski biciklizam.

Vlada je odobrila uplatu prve tranše u iznosu od 126.000 KM za subvencioniranje dijela profitne marže, shodno zaključenom Ugovoru sa Bosna Bank Internacional d.d. Sarajevo, vezanom za plasiranje linije finansiranja, uz suvbencioniranje dijela profitne marže za privredna društva i obrtnike koji posluju na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Direkciji za ceste Bosansko-podrinjskog kantona Goražde odobreno je plaćanje druge rate u iznosu od 116.000 KM  Institutu „IPSA“ d.o.o. Sarajevo na ime usluge izrade idejnog projekta, geotehničkih projekata i studija cestovnog povezivanja Goražda sa pravcem 3 SEETO mreže, dionica Sarajevo-Vardište.

Odobrena su takođe i novčana sredstva za realizaciju projekata po Javnom pozivu – grantovi neprofitnim organizacijama iz budžeta Vlade za 19 udruženja građana, klubova i organizacija.

Dio današnje sjednice bio je posvećen razmatranju odgovora na poslanička pitanja i inicijative, kao i tekućim pitanjima, među kojima izdvajamo informaciju premijera da će UNDP u idućoj godini sufinansirati još dva projekta poboljšanja energetske efikasnosti, koji se odnose na utopljavanje zgrada OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Vitkovići i Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK-a Goražde.

Na kraju sjednice, Vlada je naložila ministarstvima socijalne politike i obrazovanja da u skladu sa nedavno usvojenom Uredbom o naknadama koje nemaju karakter plaće sačine instukcije za uposlene u obrazovanju i sektoru socijalne politike.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.