• OBJAVLJENO: 26.12.2017.
Održana sjednica Komisije za budžet, finansije i administrativna pitanja
Razmatrani nacrti Budžeta i Zakona o izvršenju budžeta BPK Goražde za 2018.godinu

Komisija za budžet, finansije i administrativna pitanja Skupštine Bosansko podrinjskog kantona Goražde, na sjednici održanoj danas, razmatrala je nacrte Budžeta i Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018. Godinu, koji bi se trebali  razmatrati  na 30. redovnoj sjednici Skupštine BPK Goražde.

Komisija za budžet, finansije i administrativna pitanja Skupštine Bosansko podrinjskog kantona Goražde nije imala primjedbi na Nacrt Budžeta Bosansko-podrinjakog kantona Goražde za 2018. godinu i predlaže Skupštini Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da ga utvdi  i uputi u javnu raspravu.

Kada je riječ o Nacrtu Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018. godinu, Komisija takođe nije imala primjedbi te predlaže Skupštini da vodi raspravu o ovom zakonu.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.