• OBJAVLJENO: 26.12.2017.
Održana 30. redovna sjednica Skupštine BPK Goražde
Usvojen Budžet i Zakon o izvršenju budžeta BPK Goražde za 2018.godinu

Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je danas svoju 30. redovnu sjednicu.

Prije usvajanja dnevnog reda, s dnevnog reda skinut je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu, naslijeđe i poklon BPK Goražde koji se trebao razmatrati po skraćenom postpuku, a u dnevni red uvrštena informacija Vlade u vezi realizacije zaključaka Skupštine BPK Goražde broj: 01-37-1028717 od 25.12.2017.godine.

Nakon usvajanja dnevnog reda uslijedio je Vladin sat, u okviru kojeg je podneseno niz poslaničkih pitanja i inicijativa,  a potom je održana rasprava o Zakonu o pripadnosti javnih prihoda u BPK Goražde i finansiranju BPK Goražde koji je usvojen po skraćenom postupku.

Kako je istaknuto, razlog za donošenje ovog zakonskog rješenja su izmjene zakona iz oblasti oporezivanja i značajna promjena statističkih podataka koji se uzimaju u obzir prilikom raspodjele prihoda od indirektnih poreza na nivou FBiH i na nivou kantona te jedinica lokalne samouprave koje ulaze u njegov sastav, uslijed čega dolazi  do značajnih izmjena u pogledu raspodjele javnih prihoda. Iz tog razloga bilo je neophodno izmijeniti raspodjelu unutar Kantona, odnosno umanjiti procenat u kojem Kanton općinama ustupa svoje prihode kako bi ukupna podjela bila u skladu s nadležnostima i potrebama BPK Goražde i jedinica lokalne samouprave u njegovom sastavu.

Skupština BPK Goražde razmatrala je, a potom i usvojila, Budžet BPK Goražde i Zakon o izvršenju Budžeta BPK Goražde za 2018.godinu. Poslanici u Skupštini uložili su niz amandmana, koji su većinom odbijeni, a neke od njih Vlada je djelimično prihvatila.

Usvojeni su zaključci poslanika Daliborke Milović i Sanela Mušovića koji se odnose na Budžet BPK Goražde za 2018.godinu.

Na prijedlog poslanika Sanela Mušovića, usvojen je zaključak kojim se zadužuju članovi Vlade BPK Goražde da u okviru svojih resora i u saradnji sa svim kantonalnim javnim ustanovama i institucijama, blagovremeno pripreme projekte s kojima će aplicirati na buduće javne pozive koje raspisuju viši nivoi vlasti. Informaciju o apliciranim projektima, njihovom iznosu i svim ostalim detaljima koji se tiču projekata i javnog poziva treba dostaviti Skupštini BPK Goražde tokom trajanja svakog javnog poziva, kao i informaciju o ishodu i konačnim rezultatima nakon okončane procedure. Ovakve informacije bi trebale biti predmet rasprave na Skupštini BPK Goražde u narednom periodu,  kako bi se ustanovila odgovornost za neapliciranje, kao i za prohodnost ili neprohodnost apliciranih projekata, istaknuto je u zaključku.

Kada je riječ o zaključku koji je usvojen na prijedlog poslanice Daliborke Milović, ovim zaključkom zadužuje se Vlada BPK Goražde da pripremi akt kojim će donijeti kriterije o finansiranju nižih nivoa vlasti, Grada Goražde i općina Foča i Pale u F BiH, te isti dostavi u skupštinsku proceduru. Rok za izradu i njegovo dostavljanje u skupštinsku proceduru je 30 dana.

Nakon rasprave, Budžet BPK Goražde za 2018.godinu usvojen je u iznosu od 40.856.965 KM. Sredstva u iznosu od 500.000 KM planirana su u budžetu za pokriće deficita iz prethodnih godina.

Na današnjoj sjednici usvojen je i rebalans budžeta za 2017.godinu.

Kada je riječ o realizaciji zaključaka Skupštine BPK Goražde, Skupština je prihvatila informaciju o poduzetim mjerama u skladu sa Zaključkom Skupštine BPK Goražde od 25.12.2017.godine.

Nakon obimne rasprave poslanika i obraćanja predsjednika Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije FBiH i Nezavisnog strukovnog sindikata radnika u zdravstvu BPK Goražde, dr. Rifata Rijada Zaida i Emira Baščelije, Skupština je usvojila zaključak kojim daje punu podršku za već poduzete i naredne aktivnosti koje će Vlada i Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK Goražde voditi u cilju iznalaženja rješenja vezanih za radni status svih zdravstvenih radnika u Kantonu, u smislu potpisivanja kolektivnih ugovora a na zadovoljstvo pacijenata i zdravstvenih radnika. Rok za realizaciju ovog zaključka je 28.12.2017.godine, do 15:00  sati.

Skupština BPK Goražde usvojila je i u javnu raspravu uputila Nacrt Zakona o turizmu BPK Goražde te prihvatila mišljenje Ministarstva za unutrašnje poslove BPK Goražde u vezi  nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu.

Do kraja zasjedanja, Skupština BPK Goražde usvojila je Odluku o privremenom finansiranju Zavoda Zdravstvenog osiguranja za period 01.01-31.03.2018.godine, Odluku o davanju saglasnosti na Finansijski plan te odluku o izvršavanju finansijskog plana J.U. „Služba za zapošljavanje BPK Goražde „  za 2018.godinu.

Takođe, usvojen je i Akcioni plan Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK Goražde, s prijedlogom mjera za unaprijeđenje zdravstva na području našeg kantona za period 2017-2021.godina.

Skupština BPK Goražde razmatrala je zaključke Komisije za pitanje boračko-invalidske zaštite, izbjeglih i raseljenih lica i povratnika od 27.10.2017.godine te usvojila zaključak kojim se pokreće inicijativa za donošenje odluka o dodjeli ordena „Heroj oslobodilačkog rata“ i čina „general“ rahmetli komandantu Zaimu Imamoviću, za pokazanu hrabrost i izuzetni doprinos u odbrani BiH i Goražda.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.