• OBJAVLJENO: 28.12.2017.
Vlada BPK Goražde održala 4.vanrednu sjednicu
Vlada pozvala doktore i stomatologe da povuku otkaze i nastave dijalog

Razmatrajući aktuelnu situaciju u zdravstvu, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona na jutrošnjoj 4.vanrednoj sjednici prihvatila je Zaključak Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice koji glasi:

„ Postupajući po zaključcima Skupštine i poduzetim aktivnostima od strane Ministarstva i premijera, Vlada je na svojoj sjednici dana 28.12.2017.godine razmatrala stanje u zdravstvu, vodeći se zaključcima sa održane Skupštine, te razgovora sa predstavnicima oba sindikata, kojima je Vlada dala ponudu koja se kretala u okvirima zaključaka Skupštine kao i poštujući iste i vodeći računa o dobrobiti pacijenata i građana BPK Goražde.

Obzirom na svu ozbiljnost situacije, Vlada poziva doktore i stomatologe da povuku otkaze i prekinu štrajk kao i druge zdravstvene radnike, a da se socijalni tj. dalji dijalog nastavi.

Smatramo da se u razgovorima mogu postići  rješenja koja će zadovoljiti obje strane.

Molimo da imate na umu ozbiljnost situacije, posebno dobrobit pacijenata i građana BPK Goražde  i da ozbiljno razmotrite kako zaključke Skupštine, koja nas kao Vladu obavezuje, tako i poziv Vlade koji se posebno odnosi na povlačenje otkaza i prekid štrajka kao i dalji nastavak pregovora.“

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.