• OBJAVLJENO: 30.01.2018.
Sastanak premijera Federacije BiH s dužnosnicima vlada svih kantona u Federaciji BiH
Premijer Novalić: Povećanje zaposlenosti zabilježeno u svim kantonima
Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić i zamjenici premijera Jelka Milićević i Vesko Drljača održali su danas sastanak s dužnosnicima vlada svih kantona u Federaciji BiH s ciljem sinergije djelovanja u pravcu uspješnije realizacije reformskih ciljeva.
Federalni premijer je na press-konferenciji, održanoj nakon sastanka u Sarajevu, rekao da je tema sastanka u suštini bila harmonizacija dosadašnjih i predstojećih poteza.

 

– Krenuli smo od Reformske agende koja je osnovna odrednica djelovanja svih vlada u ovom mandatu i konstatovali smo da je, od 61 tačke sadržane u Reformskoj agendi, 17 njih istovremeno i zadatak kantona. Razmatrali smo šta je realizirano, uključujući i sve ono što je u fazi realizacije, te obratili posebnu pažnju na efekte reformi – rekao je premijer Novalić.

Druga tačka, po premijerovim riječima, bila je vezana za finansijske efekte zakona iz Reformske agende koji su svi povoljno djelovali  na kantone, od zapošljavanja do prihoda. Na sastanku su, dodao je premijer Novalić, razmatrani i finansijski efekati novih rješenja iz nacrta zakona o doprinosima i porezu na dohodak na kantonalne budžete.

Zapošljavanje, istakao je Novalić, bila je glavna odrednica svih razmatranih tema. Federalni premijer naveo je da je, prema raspoloživim podacima, do povećanja zapošljavanja došlo u svim kantonima, sveukupno 38.000 u ovom mandatu.

– Procentualno, najveća zaposlenost bila je u Tuzlanskom kantonu uz činjenicu da je to sveukupna zaposlenost u kojoj ima vrlo malo javnog sektora. To je otprilike 1.100 ljudi i to u zdravstvu – istakao je  Novalić.

Federalni i kantonalni dužnosnici razgovarali su i o mogućnostima pokretanja investicionog ciklusa izgradnje i modernizacije regionalnih cesta, kao i aktivnostima koje su osnova za sljedeći ciklus u toj oblasti.

Zamjenica premijera i federalna ministrica finansija Jelka Milićević dodala je kako je sastanak bio konstruktivan i pokazao pozitivne rezultate.

–  Danas smo htjeli poručiti da fiskalna politika mora biti održiva i iskomunicirana s nižim nivoima vlasti. Svi zakoni i aktivnosti u prethodnom periodu vodili su materijalnom jačanju kantona, a prihodi su povećani i to je dobro. Pred nama su dva važna zakona, završena je javna rasprava i trenutno smo u fazi izrade radnog prijedloga tih zakona iz oblasti porezne politike. U budućem radu zajednički ćemo se dogovarati i uz stalnu komunikaciju s kantonima, prvenstveno ministrima finansija mislim da ćemo doći do održivih i finansijski stabilnih rješenja – istakala je ministrica Milićević.

Zamjenik premijera i federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača naveo je da se jedna od prioritetnih oblasti Reformske agende odnosi na reformu tržišta rada i zapošljavanja, dodajući da je danas napravljen presjek dosadašnjih i razgovarano o predstojećih aktivnostima.

Kada je riječ o reformi tržišta zapošljavanja, ministar Drljača istakao je da se priprema strategija zapošljavanja i da se očekuje određena podrška međunarodnih oragnizacija u tom segmentu.

Podsjetio je da su, između ostalih, u proceduri zakoni o zaštiti na radu i štrajku, te da su u pripremi izmjene Zakona o posredovanju u zapošljavanju.

– Cilj ovih propisa je da na moderan način bude uređena ova oblast i podstaknut što kraći ostanak na birou – istakao je Drljača.

Tri kantonalna premijera, Kantona Sarajevo Elmedin Konaković, Tuzlanskog Bego Gutić i Zapadno-hercegovačkog Zdenko Ćosić, u obraćanju novinarima ocijenili su da je riječ o izuzetno važnom sastanku na kojem su ukazali na moguće negativne refleksije zakona o doprinosima i porezu na dohodak.

– Bojimo se da će primjena tih zakona imati negativne refleksije na izvanbudžetske fondove, a posebno na zavode za zdravstveno osiguranje. Zato se može očekivati da niži nivoi vlasti upute određene sugestije za moguće dorade ovih zakonskih rješenja – rekao je Ćosić.

Konaković je rekao je da su dosadašnje aktivnosti doprinijele pozitivnim pomacima i da je u prethodnim godinama povećan broj zaposlenih, kao i prihodi od direktnih i indirektnih poreza.

– Dva zakona o kojima smo razgovarali su vrlo „opasni“, jer bi uvođenjem novih osnovica mogli biti povećani, s jedne strane, nameti u javnoj potrošnji, dok s druge strane oslobađamo onaj dio kapitala koji bi mogao napuniti dijelove budžeta. Pojavljuje se dilema kako će to biti reflektirano na zavode zdravstvenog osiguranja i službe za zapošljavanje i tu zaista trebamo biti hrabri i vrlo obazrivi. Trebamo biti spremni da će neki od fondova eventualno trpiti i da će biti smanjenih prihoda koji bi mogli biti nadomješteni iz drugih izvora. Danas smo čuli da bi to moglo biti oporezivanje igara na sreću – rekao je Konaković.

Premijer Gutić naglasio je da je provođenje Reformske agende dalo pozitivne rezultate, te da su efekti najvidljiviji u ovom kantonu. Naveo je da je pokrivenost uvoza izvozom u TK, prema posljednjim podacima, više od 80 posto, a na nivou FBiH iznosi oko 60 posto. Broj zaposlenih, također, značajno je povećan u proteklim godinama.

Gutić je, također, dodao da bi određena zakonska rješenja iz zakona o doprinosima i porezu na dohodak mogli direktno utjecati na prihode kantona i lokalnih zajednica.

– Prema rezultatima analiza koje je radila Vlada TK, štetan utjecaj na ovaj kanton bio bi oko 10 miliona KM, ali prema podacima koje smo danas vidjeli u analizi Federalnog ministarstva finansija, to je negdje oko 1,2 miliona KM – rekao je Gutić.

www.bpkg.gov.ba/www.fbihvlada.gov.ba
Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.