• OBJAVLJENO: 22.03.2018.
Vlada BPK Goražde održala 142.redovnu sjednicu
Usvojen Plan i Program Direkcije za ceste BPK Goražde za 2018.godinu

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 142.redovnoj sjednici dala je saglasnost na Plan i Program Direkcije za ceste BPK Goražde za 2018.godinu u iznosu od 1.535.650 KM.

Kako je istaknuto, prioritetne aktivnosti i mjere koje imaju prednost za učestvovanje u ovom programu su: modernizacija regionalnog puta R448 na poddionici Goražde-Rorovi, nastavak modernizacije ulica Meha Drljevića i dijela ulice 1.slavne višegradske bigade, sanacija dijela puta R448, dionica Hranjen-Bare, modernizacija ulice 1.slavne višegradske brigade u Goraždu, te nadzor, projektovanje, elaborati i konsultantske usluge.

Usvojen je i „Program ruralnog razvoja za 2018.godinu“ utvrđen u Budžetu Ministarstva za privredu na ekonomskom kodu Tekući transferi neprofitnim organizacijama – ruralni razvoj u iznosu od 180.000 KM.

Odobreno je 126.000 KM za plaćanje druge tranše BBI banci za plasiranje linije finansiranja, uz subvencioniranje dijela profitne marže za privredna društva i obrtnike s područja BPK Goražde, kao i ugovori o finansiranju i subvencioniranju dijela profitne marže za još tri privredna društva.

Nakon što je konkurentski postupak odabira najpovoljnijeg ponuđača za nabavku vage za kontrolu osovinskog opterećenja ukupne dopuštene mase dimenzija vozila na javnim cestama proglasila neuspješnim, Vlada je dala saglasnost Ministarstvu za privredu – Direkcija za ceste BPK Goražde za ponovno pokretanje ovog postupka.

Vlada je razmatrala i primila k znanju Informaciju o stanju sigurnosti na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za mjesec februar ove godine.

Izvještaj o izvršenju finansijskog plana za 2017.godinu JU „Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ocijenjen je pozitivnim te upućen u skupštinsku proceduru.

Bez primjedbi, u skupštinsku proceduru upućen je i Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK Goražde za 2018.godinu u iznosu od 15.864.091 KM, kao i Informacija Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice o dosadašnjim, sprovedenim aktivnostima koje se odnose na usvojeni Akcioni plan s prijedlogom mjera za unaprjeđenje zdravstva na području BPK Goražde za period 2017-2021.godina.

Vlada je takođe razmatrala i primila k znanju Program rada i Implementaciju ciljeva i politike Skupštine BPK Goražde za 2018.godinu.

Utvrđen je i u skupštinsku proceduru upućen Prijedlog Studije s programom razvoja informacionog sistema za upravljanje otpadom na području BPK Goražde.

Saglasnost Vlade dobio je i Plan utroška sredstava Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline s podračuna Kantonalnog stambenog fonda BPK Goražde za 2018.godinu u iznosu od 198.100 KM, te Program utroška sredstava iz Budžeta Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice za 2018.godinu, sa ekonomskog koda– Tekući transferi pojedincima– Izdaci za raseljena lica, u iznosu od 150.000 KM.

Razmatrajući materijale iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja, Vlada je odobrila redovne tranše za Projekat poboljšavanja statusa boračke populacije i rad boračkih udruženja za mjesec februar.

Odobrena su i sredstva za održiv povratak i projekte nekoliko boračkih udruženja.

Ministar za boračka pitanja dobio je saglasnost Vlade na potpisivanje Sporazuma o međusobnoj saradnji na realizaciji Programa sufinansiranja zapošljavanja 2018- mjera „Prilika za sve 2018“ sa Fondacijom „Istina za Goražde“ Goražde, a premijer, u okviru realizacije istog programa, odnosno, programa“ Periodično/sezonsko zapošljavanje 2018“, na potpisivanje sporazuma sa Udruženjem za lokalne razvojne inicijacive „ALDI“ Goražde.

Na kraju današnje sjednice, Vlada je imenovala Tim za monitoring Protkola o saradnji između Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Projekta lokalnog razvoja (ILDP III).

Pod tačkom tekuća pitanja, ministar unutrašnjih poslova informisao je članove Vlade o sve većem prilivu emigranata iz Sirije, Pakistana, Irana i Libije na područje našeg kantona kao i radnjama koje se poduzimanju na njihovom zbrinjavanju, preuzimanju i prosljeđivanju u azilantski centar.

Tim povodom, Vlada je zadužila ministarstva unutrašnjih poslova i socijalne politike da poduzmu sve aktivnosti kako bi izbjeglice koje dolaze na naše područje dobile adekvatan tretman i uslove koji će im omogućiti bezbjedan prihvat i dalje upućivanje u ustanove zadužene za njihov azilantski status.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.