• OBJAVLJENO: 27.03.2018.
Korak bliže ka uspostavljanju Dijaliznog centra u Goraždu
Resornom ministarstvu dostavljen projekt uspostave Dijaliznog centra

JU Kantonalna bolnica Goražde danas je učinila još jedan korak bliže u uspostavljanju Dijaliznog centra Goražde.  Ova ustanova je dostavila projekt uspostave Dijaliznog centra prema Ministarstvu socijalne politike, zdravstva i izbjeglih i raseljenih lica. Projekt sadrži dinamički plan koji precizira rok izvršenja, nosioce aktivnosti u projektu, partnere, okvirni budžet, potrebe pacijenata, održivost i opravdanost.

Prema riječima ministrice za socijalnu politiku, zdravstvo, izbjegla i raseljena lica Sabire Bešlije,  u narednim koracima Ministarstvo će već na slijedećoj sjednici kandidovati projekt i tražiti odobrenje Vlade BPK Goražde, kao i skupštinsko odobrenje utroška sredstava za provedbu.

„ Sredstva u visini od 280.000,00 KM su već planirana utroškom Ministarstva socijalne politike, zdravstva i izbjeglih i raseljenih lica. Nakon odobrenja projekta i utroška sredstava, JU Kantonalna bolnica će pristupiti provođenju aktivnosti iz projekta i obezbjeđivanju potrebnih mišljenja i dozvola s federalnog nivoa. Projekt predviđa i neophodnu adaptaciju postojećeg prostora unutar JU Kantonalna bolnica i prilagodbu prema Pravilniku o radu dijaliznih centara. Uvjereni smo  da će se u najkraćem mogućem roku stvoriti svi uslovi za dijalizni tretman pacijenata u Goraždu.  Time će se poboljšati kvalitet života pacijenata i njihovih porodica, a BPK Goražde će dobiti savremeni Dijalizni centar“- istaknula je resorna minsitrica Sabira Bešlija.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.