• OBJAVLJENO: 24.05.2018.
Premijer BPK Goražde
Predstavljena informacija o realizaciji projekata iz Liste javnih investicija FBiH

Na svojoj posljednjoj sjednici, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde primila je na znanje Informaciju o realizovanim projektima i projektima u realizaciji iz Programa javnih investicija FBiH, za period 2015-2018. godina koji su kandidovani ispred Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

U izjavi za medije, premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Emir Oković kazao je o kojim projektima je riječ te predstavio više detalja o njihovom trenutnom statusu.

Svi ovi projekti podijeljeni su u grupe, u zavisnosti od oblasti kojoj pripadaju.

– Kada govorimo o realizovanim projektima, tu je Projekat odbrane od poplava. Dakle, znamo da su u općinama Foča – Ustikolina i Pale-Prača realizovani projekti izgradnje obaloutvrda u vrijednosti od preko 7,5 miliona i znamo da je za grad Goražde obezbijeđeno na nivou resornog federalnog ministarstva preko dva miliona – kazao je premijer i dodao da bi se realizacijom projektnih aktivnosti u Goraždu ovaj projekat trebao zaokružiti u cjelosti.

Među projektima koji su u fazi realizacije zastupljeni su i projekti putne infrastrukture.

– Tu se izdvajaju tri projekta. Naravno, za nas je najbitnije cestovno povezivanje Sarajeva sa Goraždem. Radi se o projektu koji u prvoj fazi košta oko 70 miliona, a javnost je upoznata da je tender raspisan i da je isti u toku. Kada govorimo o modernizaciji magistralnih cesta, moram reći da je na nivou Kantonalne direkcije za ceste urađen jako dobar posao, da su ti projekti, zahvaljujući Federalnom ministarstvu transporta, ušli u Listu javnih investicija i danas imamo epilog da je raspisan tender na iznos od tri miliona. Zapravo, radi se o projektima o kojima je i ranije bilo riječi, tj. raskrsnici – kružnom toku u Vitkovićima, pješačkoj stazi u Vinarićima i Baćcima, o sanaciji magistralnog puta u užem gradskom jezgru i odvodnji voda, i, naravno, ulazu u sam grad Goražde. To je jedan projekat koji je obuhvatio više lokaliteta i koji je raspisan na procijenjenu vrijednost od tri miliona. Tenderska procedura je u toku, 12.06. se očekuje otvaranje ponuda i mislim da će se u te radove krenuti jako brzo. Veoma važan projekat u tom kontekstu jeste i Projekat sanacije Mosta žrtava genocida u Srebrenici. Radi se o projektu u vrijednosti od oko 2 miliona za koji je projektna dokumentacija završena. Općini, odnosno Gradu je upućen zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, tako da, zaista, možemo očekivati radove na tom mostu, uključujući, naravno, i kružni tok – kazao je premijer.

U ovoj oblasti, jedan projekat se odnosi i na izgradnju zaobilaznice oko Goražda. S tim u vezi, istaknuto je da su, vezano za ovaj projekat, u toku aktivnosti na pribavljanju potrebnih saglasnosti. Ipak, početak radova ne očekuje u ovoj godini iz proceduralnih razloga koji se odnose na neriješena imovinsko-pravna pitanja i uloženu apelaciju.

– Zbog samih procedura to neće biti aktuelno u ovoj godini, ali, u svakom slučaju, to je jedan projekat koji je pozicioniran u Listi javnih investicija – pojasnio je Oković.

Bitan projekat sa ove liste odnosi se i na ruralni razvoj, a realizuje se u saradnji sa IFAD-om.

– Parlament Federacije odobrio je taj projekat 2015/2016. godine i on se, u određenom smislu, realizuje na području BPK-a, u sve tri općine. To su lokaliteti Hrenovice, Zebine šume, Vran Potoka. To je jako značajan projekat koji će trajati u narednom periodu. Ono što možemo reći da je realizirano jeste Projekat razvoja sistema navodnjavanja, projekat koji je implementiran na nivou sredstava od 2,8 milona KM – istakao je Emir Oković.

Uz redovne i druge projekte koji se raeliziraju putem resornih ministarstava, istaknuti su zadovoljavajući rezultati i u pogledu stambene izgradnje s akcentom na aktuelni projekat stambenog zbrinjavanja u okviru zatvaranja kolektivnih centara.

– Znamo da je u općini Pale u Federaciji izgrađena jedna zgrada, u općini Foča (FBiH) također jedna. U gradu Goraždu se trenutno izvode radovi na izgradnji jednog objekta i tenderske procedure su u toku za još tri objekta – po jedan projekat u svakoj od ovih općina – naglasio je premijer.

Ovom prilikom iskazana je zahvalnost federalnim ministarstvima koja su dala poseban doprinos da projekti iz BPK budu uvršteni u federalnu listu.

– Ovdje moramo izdvojiti Federalno ministarstvo transporta i komunikacija, Federalno ministarstvo za izbjegla  i raseljena lica i Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva koji su uvažili zahtjeve koji su došli sa ovog terena i ugradili ih u svoje zahtjeve, u svoje projekte koji su kroz nadležnu Komisiju Federalnog ministarstva finansija prošli i ušli u samu Listu javnih investicija. Ono što je značajno i što još jednom ponavaljam jeste da ovi projekti nisu ostali slovo na papiru, već se u međuvremenu uradila kompletna projektna dokumentacija, tako da danas imamo ovo što imamo – kazao je premijer Emir Oković.

Na kraju su predstavljeni i pokazatelji o vrijednosti pomenutih projekata.

– Možemo sumirati da je implementirano preko 15,5 miliona KM vrijednih projekata, da je u toku implementacija projekata u vrijednosti od oko 3 miliona, da su tenderske procedure u toku koje se odnose na projekte u vrijednosti od oko 73 miliona KM, a 8 miliona se odnosi na projekte za koje se izrađuje projektna dokumentacija i rješavaju imovinsko-pravna pitanja – zaključio je premijer Emir Oković.

Realizovani i projekti u realizaciji iz Programa javnih investicija

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.