• OBJAVLJENO: 23.07.2018.
Sastanak predstavnika Vlade BPK Goražde i Upravnog odbora Udruženja demobilisanih boraca
Iskazana podrška zahtjevima demobilisanih boraca

Na sastanku s Upravnim odborom Udruženja demobilisanih boraca Bosansko-podrinjskog kanotna Goražde koji je održan u petak, 20.07.2018. godine, a kojem su prisustvovali premijer Bosansko-podrinjskog katnona Goražde Emir Oković, ministar za boračka pitanja Eniz Halilović i ministar za finansije Nudžeim Džihanić razgovarano je o trenutnoj situaciji u kojoj se nalaze demobilisani borci iz ovog kantona i njihovom statusu, s akcentom na status nezaposlenih demobilisanih boraca.

Nakon što su izneseni najveći problemi sa kojima se susreću demobilisani borci, konstatovano je da je s ciljem njihovog rješavanja potrebno sačiniti registar odnosno uraditi socijalnu kartu svih demobilisanih boraca, te izvršiti kontrolu rada i zakonitosti funkcionisanja svih boračkih udruženja koja djeluju na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Također, konstatovano je da je potrebno izraditi Strategiju rješavanja statusa nezaposlenih demobilisanih boraca, te hitno iznaći način za obezbjeđenje pomoći nezaposlenim demobilisanim borcima u vidu mjesečnih novčanih tranši do konačnog rješavanja njihovog statusa.

Na sastanku je iskazano opredjeljenje Vlade da podrži zahtjeve demobilisanih boraca, kao i potreba da se što prije krene sa aktivnostima na uspostavi pomenutog registra i izradi socijalne karte kako bi se osiguralo pružanje pomoći najugroženijim pripadnicima iza ove grupe boračke populacije.

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.