• OBJAVLJENO: 30.08.2018.
Upriličena dodjela certifikata  prosvjetnim radnicima koji su prošli edukaciju o temi „Zdravlje mladih“
Učenici od šestog do devetog razreda će imati priliku da se edukuju o zdravlju i zdravim stilovima života na časovima odjeljenske zajednice

Nakon završenih seminara za prosvjetne radnike o temi „Zdravlje mladih“ koje je Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde organizovalo u saradnji sa Asocijacijom „XY“ Sarajevo i uz podršku Populacionog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA), danas je upriličena dodjela certifikata nastavnicima koji su uspješno završili ovaj vid edukacije.

Uz certifikate o završenoj edukaciji, nastavnicima su dodijeljeni i udžbenici koji su nastali kao rezultat uspješne edukacije u kojim je sadržano sedam modula vezanih za svijest o zdravlju. Edukaciju  je prošlo oko pedeset nastavnika koji su razredne starješine.

„Prvenstveno želim naglasiti da nismo željeli da opterećujemo nastavnike i učenike sa dodatnim nastavnim predmetima nego da smo to napravili u formi modula koji će biti implementirani kroz odjeljenske zajednice, od šestog do devetog razreda u toku školske godine. Edukacija je predviđena za  nastavnike koji su razredne starješine u svojim odjeljenjima i te razredne starješine će na odjeljenskim zajednicama svojim đacima prenositi stečeno znanje. Veoma je bitno napomenuti da je ova edukacija dala dodatne kompetencije našim nastavnicima i dodatno ih osnažila da se sve ono što se preferira i govori u cilju zdravlja mladih, primjeni u našem kantonu“ – istaknula je direktorica Pedagoškog zavoda BPK Goražde Dika Makota.

Prema riječima Emine Osmanagić, direktorice Asocijacije „XY“ koja se bavi promocijom zdravlja i zdravim stilovima života, radi se o jednom od najboljih projekata ove asocijacije, koji u konačnici daje dobre rezultate.

„Rezultati i ciljevi su u potpunosti ostvareni, čak smo uspjeli napraviti jedan izuzetno dobar inovativni materijal u formi priručnika koji se tiče zdravlja mladih koji može biti korišten i sigurno će biti korišten ne samo u u ovom kantonu, već će biti veoma dobra praksa i za druge kantone u Federaciji BiH“-kazala je Osmanagić.

Podršku ovom projektu pružio je Populacioni fond Ujedninjenih nacija (UNFPA) koji zagovara edukaciju mladih u oblasti zdravih životnih stilova jer to, kako je ovom prilikom istaknula predstavnica UNFPA Enida Imamović, direktno doprinosi donošenju i provođenju zdravih životnih odluka.

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.