• OBJAVLJENO: 18.05.2005.
Premijer BPK-a Goražde Salko Obhođaš proglasio najuspješnijeg ministra u Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2004. godinu
Titulu najuspješnijeg ministra dobio Nazif Uruči!

Nastavljajući s praksom od prošle godine, premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Salko Obhođaš proglasio je najuspješnijeg ministra u Vladi ovog kantona za 2004. godinu.

Plaketu najuspješnijeg ministra, uz prigodan poklon, dobio je Nazif Uruči, ministar za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena i izbjeglice, na svečanosti 17.05. 2005. godine, kojoj su, pored Premijera, prisustvovali članovi Vlade BPK-a i direktori kantonalnih ustanova i službi.

Svoju odluku Premijer Obhođaš, kako je naveo, donio je sveukupnim sagledavanjem angažovanja ministra Uručija u provođenju i regulisanju funkcionisanja i razvoja sistema socijalne zaštite, ostvarivanja prava na socijalnu zaštitu i socijalnu sigurnost, a posebno uspostave i funkcionisanja sistema dječije i zdravstvene zaštite stanovništva, snabdijevanja stanovništva lijekovima, te ostvarivanja prava raseljenih lica i izbjeglica.

Zahvaljujući se na ukazanom povjerenju, ministar Nazif Uruči istakao je doprinos i zajednički rad svih članova Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na čelu sa Premijerom Salkom Obhođašom, na jedinstvenom cilju- uspostavljanju efikasnog pravnog sistema države i kantona, u kojem će svi njeni stanovnici imati materijalnu i pravnu sigurnost.

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.