• OBJAVLJENO: 08.11.2018.
Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Pozitivni razvojni trendovi trebaju se nastaviti i u narednom periodu

Na posljednjoj sjednici Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde usvojen je Izvještaj o  razvoju s Izvještajem o provedbi Strategije razvoja BPK Goražde za 2017. godinu.

Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Emir Oković danas je predstavio Izvještaj o razvoju te pojasnio da je obaveza njegove izrade, za sve nivoe vlasti u Federaciji, proizišla iz Zakona o razvojnom planiranju FBiH.

U izradi izvještaja korišteni su podaci Federalnog zavoda za statistiku, Federalnog zavoda za programiranje razvoja, kao i podaci resornih ministarstava i ostalih nadležnih institucija u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

– Osnovni pokazatelj ovog izvještaja jeste da je indeks razvijenosti povećan sa 91,8 na 95,1, što je jako dobar podatak i taj indeks se izračunava u odnosu na porast broja zaposlenih, smanjenje nezaposlenosti, rast industrijske proizvodnje i ulaganja u određene projekte i infrastrukturu. To je, zaista, jedan ohrabrujući podatak i u odnosu na ciljnu cifru koju smo precizirali samom Strategijom razvoja kantona, možemo reći da smo se primakli istoj, što znači da smo, prije svega, realno planirali, odnosno postavili strateške ciljeve koje je usvojila i Skupština kantona – kazao je premijer.

Izvještaj uključuje i podatke o programima i projektima koji su realizirani putem resornih ministarstava i lokalnih zajednica, a ukupna vrijednost uloženih sredstava iznosi oko 35 miliona KM.

Značajan dio tih sredstava ostvaren je posredstvom viših nivoa vlasti i odnosi se na projekte u svim oblastima.

– Projekti su otprilike iz nekih pet oblasti, a to je oblast zaštite od poplava, odnosno izgradnja obaloutvrda u lokalnim zajednicama, tu su i projekti i programi vezani za stambeno zbrinjavanje i izgradnju novih zgrada, zatim programi podsticaja koji se ostvaruju sa viših i nižih nivoa vlasti i, naravno, projekti infrastrukture i projekti vezani za projektovanje, jer znamo da oni povlače značajna sredstva – kazao je premijer Oković.

Prema njegovoj ocjeni, usvojeni izvještaj pokazatelj je pozitivnih trendova koje treba nastaviti.

– Postoje određeni programi i projekti koji još nisu pokrenuti i koji su projicirani na 2019. i 2020. godinu. Na većini programa i projekata predviđenih samom Strategijom aktivnosti se dešavaju, neki su i okonačni, tako da, u svakom slučaju, mi imamo jedan alat koji nam pokazuje pravce u odnosu na koje se mi referišemo – istakao je on.

Daljnji rast zaposlenosti bit će u fokusu i u narednom periodu.

– Najvažniji cilj je povećanje zaposlenosti. On je predviđen na nivou od 2,2 posto godišnje i to je u zadnjih deset godina cilj koji se ostvaruje u ovom kantonu, a nezaposlenost je, možemo slobodno reći, u istom periodu smanjena za gotovo jednu četvrtinu – naglasio je Oković.

Izvještaj je ujedno i dobra polazna osnova za selekciju i planiranje budućih razvojnih aktivnosti.

– Ono gdje zasigurno postoji potreba da se određene stvari redefinišu, da se unaprijede, jeste, prije svega, ulaganje u infrastrukturu industrijskih zona, razvoj novih industrijskih zona i pojavljuje se potreba da se određene stvari redefinišu i u oblasti poljoprivrede. Znamo da je turizam još uvijek u povoju, da sama prostorno-planska dokumentacija nije dovršena, nisu identifikovane turističke zone i sl. Činjenica je da je turizam jedna oblast na koju bi se trebalo fokusirati – kazao je premijer.

Novi razvojni period, kako je istaknuto, donosi i nove izazove.

– Ono što je generalno problem BiH i zemalja u okruženju jeste pitanje demografskih politika. To je nešto na šta ukazuje i ovaj izvještaj, da je to apsolutno tema kojoj se treba jako posvetiti. Cilj je dakle, povećanje broja stanovnika, zadržavanje stanovnika i mislim da je to najveći izazov u narednom periodu koji dolazi pred strukture vlasti – zaključio je premijer Emir Oković.

Izvjestaj o razvoju Bosansko-podrinjskog kantona Gorazde s Izvjestajem o provedbi Strategije razvoja 2017. godina

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.