• OBJAVLJENO: 15.11.2018.
Projekt Udruženja žena „Seka“ Goražde i njemačke organizacije Medica Mondiale
Održan okrugli sto o temi zaštite žrtava nasilja

U okviru projekta „Za efikasan odgovor za nasilje u porodici i rodno zasnovano nasilje – još jedan korak u implementaciji Istanbulske konvencije u BPK Goražde“, u prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas je održan okrugli sto za predstavnike relevantnih institucija i organizacija, čiji cilj je bio razmjena iskustva i dobre prakse u primjeni Zakona o zaštiti od nasilja u porodici FBiH.

Ovaj projekt koji je započeo prije dvije godine, implementira se u saradnji Udruženja žena „Seka“ Goražde i organizacije Medica Mondiale, Njemačka.

– Današnji sastanak jeste razmjena dobre prakse za Koordinacijsko tijelo i jačanje kapaciteta Koordinacijskog tijela, ali i da vidimo kako se to radi u drugim kantonima, znači primjena dobre prakse na primjeni Zakona o zaštiti od nasilja u porodici u Federaciji BiH – kazala je predsjednica udruženja „Seka“ Esma Drkenda.

Osim članova kantonalnog Koordinacijskog tijela, okruglom stolu prisustvovali su i predstavnici Gender centra Sarajevo, OSCE-a, kao i drugih federalnih i kantonalnih institucija i organizacija koji se bave ovom problematikom.

 

Predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova iskazali su zadovoljstvo činjenicom da je projekt baziran na multidisciplinarnom pristupu u rješavanju problema nasilja.

– Ministarstvu unutrašnjih poslova predstavlja veliko zadovoljstvo činjenica da je ovaj sastanak upriličen u službenim prostorijama našeg ministarstva, pogotovo ako imamo u vidu da je policija ključna karika u postupanju kada je u pitanju prijava nasilja u porodici. Kada kažem da je ključna karika postupanja, ne mislim da je jedina, obzirom da  policija nije u mogućnosti pružiti potpunu zaštitu žrtvi nasilja u porodici bez drugih relevantnih faktora, odnosno institucija koje također postupaju prilikom nasilja u porodici – kazao je Edin Herenda, istražitelj u Sektoru kriminalističke policije MUP-a BPK Goražde.

Prema riječima predsjednice udruženja „Seka“, tokom prethodne dvije godine na prostoru Bosansko-podrinjskog kantona realizovano je niz aktivnosti koje su imale za cilj prepoznavanje i identificiranje ključnih prepreka i problema u oblasti nasilja u porodici, a sada se ide u njihovo rješavanje.

 

Jedna od tih aktivnosti je i unaprjeđenje institucionalne zaštite za žrtve nasilja, a ovom prilikom je istaknuto da je, u zadnjih pet godina, na prostoru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde registrovano 412 slučajeva nasilja u porodici.

– To je vrh ledenog brijega koji se vidi i koji je registrovan. Međutim, mi imamo mnogo raširenije nasilje, ne samo u porodici, nego i van porodice. Jedan od prvih nekih koraka koje treba da učinimo, jeste da se uspostavi dobra koordinacija među institucijama, multidisciplinarni pristup u rješavanju problema nasilja i, na takav način, da olakšamo i onima koji vrše usluge, ali i da bude efikasnija usluga i pomoć onom kome je potrebno – kazala je Esma Drkenda.

Za naredni period, kako ističe ona, planirane su nove aktivnosti u okviru ovog projekta na području Bosansko-podrinjskog kantona, a jedna od njih je i izgradnja dvije stambene jedinice za privremeni smještaj žrtava nasilja.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.