• OBJAVLJENO: 20.11.2018.
Sastanak Odbora za izradu Monografije Goražda
Aktivnosti na izradi monografije „Goražde 1992-1995.“ godina nastavljaju se i u 2019. godini

Danas je održan sastanak Odbora za izradu monografije „Goražde 1992-1995. godina“ na kojem su rezimirane dosadašnje aktivnosti na izradi ove monografije te predstavljeni planovi za narednu godinu.

Uz članove Odbora, među kojima je i premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Emir Oković, sastanku je prisustvovao i direktor Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu Fikret Bećirović.

Premijer Emir Oković ukratko je predstavio ono što je urađeno na ovom projektu od aprila ove godine.

– Ono što je bio naš cilj u ovih šest mjeseci, jeste obrada dostupnih baza podataka, prije svega o žrtvama na području Bosansko-podrinjskog kantona. Shodno dinamici i planiranim aktivnostima, taj posao je u najvećoj mjeri izvršen. Danas smo imali potrebu da rezimiramo do kojeg dijela i koje faze smo došli i da, još jednom revidiramo, odnosno da napravimo konačni plan ukupnih aktivnosti – kazao je on.

Prema riječima direktora instituta Fikreta Bećirovića, projekat monografije Goražda je od velike važnosti za institut zbog činjenice da su na ovom prostoru, u vremenu 1992-1995. godina, počinjeni veliki zločini protiv čovječnosti.

– Aktivnosti na ovom projektu su započele 4. aprila ove godine i odmah se krenulo u istraživanje određenih podataka i određenih izvora i prilično toga, dosta je i prikupljeno. U prvoj fazi, zaista treba prikupiti sve moguće izvore, sve relevantne izvore, tako da bi sa naučnom metodologijom, a ključna metoda naučne metodologije je objektivnost, da objektivno prikažemo, da što je moguće više prikažemo, kompletno stradanje ovog grada i ovog kantona. Zaista to grad heroj, Goražde i zaslužuje – kazao je direktor Instituta.

Danas je još jedanput ukazano na to da planovi za izradu ove monografije postoje već duži niz godina.

– Mislim da je to ono što ovom kantonu nakon dvadeset godina zasigurno treba. Jedna objektivna, naučno obrađena monografija sa svim onim podacima koji su relevantni kako za nas u Bosansko-podrinjskom kantonu, tako i šire za neke institucije čiji rad se dijelom naslanja ili je vezan za pojedine činjenice – kazao je premijer Oković.

Dinamikom aktivnosti, planirano je i vrijeme kada bi ova publikacija trebala biti objavljena.

– Ono što smo mi kao vremenski okvir na početku postavili i što je praksa izrade ovakvih dokumenata, prvenstveno pokazana kroz Institut, jeste oko dvije godine, tako da je neki naš poželjan cilj 2020. godina, budući da će i naredna godina dosta vremena uzeti za prikupljanje podataka – kazao je premijer.

Na sastanku je razgovarano i o finansijskom okviru za izradu monografije za narednu godinu, s obzirom na to da su aktivnosti na pripremi nacrta Budžeta BPK Goražde u toku.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.