• OBJAVLJENO: 23.11.2018.
Vlada BPK Goražde održala telefonsku sjednicu
Odobrena intervencija od 40 tona peleta iz robnih rezervi za kantonalne institucije

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas je održala telefonsku sjednicu na kojoj je dala saglasnost Direkciji robnih rezervi da izvrši isporuku 2.000 litara lož-ulja Domu za stara i iznemogla lica Goražde za potrebe zagrijavanja prostorija ove javne ustanove.

Vlada je donijela odluku kojom je dato odobrenje Direkciji robnih rezervi da prema kantonalnim institucijama u Bosansko-podrinjskom kantonu interveniše sa 40 tona drvenog peleta iz robnih rezervi. Također, Direkciji je data saglasnost za nabavku 16.000 litara lož-ulja i 70 tona peleta za robne rezerve.

Vlada je na ovoj sjednici usvojila i Izvještaj Zajedničke komisije za javne nabavke Bosansko-podrinjskog kantona Goražde o završenoj proceduri javnih nabavki za potrebe kantonalnih budžetskih korisnika koje se odnose na nabavku štamparskih usluga, tečnih goriva za službena motorna vozila, lož-ulja za kotlovnice te usluge popravke i održavanja voznog parka u vlasništvu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.