• OBJAVLJENO: 19.02.2019.
Iz Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport
Završena procedura upisa djece u obavezni program predškolskog odgoja i obrazovanja za ovu godinu

Procedura prijave djece za Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja za školsku 2019/2020. godinu je završena.

Prijavnu prodecuru provodi Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport u skladu s odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  BPK Goražde, prema kojem su djeca uzrasta od pet do šest godina, u godini pred polazak u osnovnu školu, obavezna pohađati najmanje 150 do 170 sati obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja.

Ovaj program, u pravilu, se provodi u dječijim vrtićima, a u mjestima gdje nema vrtića, program provode vrtići u prostorijama osnovnih škola ili drugim adekvatnim prostorima, a značajno je istaći da je NVO „Save the Children Norway“ za potrebe obaveznog programa opremila sedam učionica savremenim didaktičkim materijalom.

– Program obuhvata aktivnosti koje će se realizovati u periodu od marta do kraja maja 2019. godine, tačnije od 04.03.2019. do 15.05.2019. u objektima vrtića gdje će se program realizovati svaki radni dan po 3 sata, odnosno do 18.05.2019. godine u centrima gdje će se rad organizovati u petodnevnoj radnoj sedmici po 2,5 sata – kazala je stručna savjetnica za predškolsko i osnovno obrazovanje u resornom ministarstvu Amira Borovac.

Program će i ove godine realizovati SOS dječiji vrtić Goražde i Javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje „Sunce“ u centralnim objektima vrtića, prostorijama parka „Plavi cvijet“, kao i u prostorijama osnovnih škola, kako slijedi:

1. SOS dječiji vrtić Goražde – 72 djece i 18 djece koja su u vrtiću (90 djece)

 2. Vrtić Sunce – 64 djece i 35 djece koja su u vrtiću (99 djece)

 3. OŠ “Ustikolina” Ustikolina – 12 djece

 4. OŠ “Mehmedalija Mak Dizdar” Vitkovići – 27 djece

5. OŠ „Prača“ Prača – 8 djece

 6. OŠ „Hasan Turčalo Brzi“ Ilovača – 11 djece

Ove godine, programom će biti obuhvaćeno 247 djece, a u skladu s podacima o prebivalištu djece i njihovom udaljenošću od najbližih vrtića ili škola, Ministarstvo je pripremilo i dinamički plan rada.

– Na području grada formirat će se šest novih grupa i to tri grupe u prostorijama Plavog cvijeta i tri grupe u prostorijama SOS Dječijeg vrtića Goražde što će, sa već postojeće dvije grupe u oba vrtića, biti ukupno osam grupa. Na području MZ Vitkovići (19 djece) i u Ustikolini (12 djece) će se formirati po jedna grupa – pojasnila je Amira Borovac.

Za realizaciju programa vrtići su obezbijedili stručni kadar, tj. profesore predškolskog odgoja i obrazovanja koji se nalaze na evidenciji nezaposlenih u Bosansko-podrinjskom kantonu.

– Djeca iz Beriča, Sadbe, Bogušića, Prače, Rešetnice i Ilovače će se priključiti redovnim odjeljenjima u područnim školama obzirom da zbog izuzetno malog broja djece nije moguće formirati grupe za realizaciju programa u navedenim mjestima. Nastavnicima koji će biti određeni za realizaciju programa u područnim školama će se obezbijediti potreban materijal za rad te će se dodatno novčano nagraditi za dodatni rad – istakla je Borovac.

Prema informacijama Ministarstva, iz analize spiskova vidljivo je da se određen broj djece koja su ove godine trebala pohađati program obaveznog predškolskog odgoja odselilo u drugi kanton, ali je zabilježen i određen broj djece koja su sa porodicama doselila na područje ovog kantona.

Broj djece na određenim upisnim područjima je veoma mali. Analizom koju je provelo Ministarstvo utvrđeno da je broj djece na upisnom području OŠ „Hasan Turčalo Brzi“ Ilovača koje obuhvata Ilovaču, Brzaču, Rešetnicu i Osanicu) izuzetno mali, ali da nije došlo do smanjenja broja djece u odnosu na prethodne godine.

Bez obzira na određeno povećanje u odnosu na prethodnu godinu, zabrinjavajuća situacija u pogledu broja novih učenika prisutna je i na upisnom području OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“  Vitkovići koje obuhvata Sadbu, Berič, Bogušiće, Posestru i Vitkoviće, gdje je upisano ukupno dvadesetsedmoro djece.

– Za svu djecu, u skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju, obezbijeđen je obavezan ljekarski pregled čije finansiranje pada na teret Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, a u svrhu realizacije navedene obaveze zaključeni su ugovori sa nadležnim zdravstvenim ustanovama na području kantona – kazala je stručna savjetnica Borovac.

Novina je da je u Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja ove godine upisano troje romske djece, dok je prošle školske godine programom bilo obuhvaćeno samo jedno dijete iz romske populacije.

U resornom ministarstvu iskazali su zadovoljstvo što će obuhvat djece u programu i ove godine iznositi sto posto.

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.