• OBJAVLJENO: 30.05.2019.
Vlada BPK Goražde održala 6.redovnu sjednicu
Usvojeni Program rada Vlade i Ciljevi i politika Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2019.godinu

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 6.redovnoj sjednici usvojila je svoj Program rada, kao i Ciljeve i politiku Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2019.godinu, koji su proslijeđeni Skupštini na davanje saglasnosti.

Uzimajući u obzir činjenicu kontinuiranog toka društvenih procesa, širi kontekst strateškog planiranja i postojećih važećih strateških dokumenata, razvoj privredne proizvodnje, zapošljavanje, postizanje fiskalne stabilnosti, unaprijeđenje rada javne uprave Bosansko – podrinjskog kantona Goražde imat će prioritet u djelovanju Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, istaknuto je tom prilikom.

Vlada nije imala primjedbi na Izvještaj o radu JP RTV BPK-a Goražde d.o.o. za period 01.01. do 31.12.2018.godine i Godišnji obračun, koji su takođe proslijeđeni u skupštinsku proceduru.

Na prijedlog Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, Vlada je utvrdila visinu dječijeg dodatka na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za ovu godinu.

Premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dobila je saglasnost za zaključivanje Aneksa III Ugovora o koncesiji za projektovanje, izgradnju, korištenje i prijenos MHE „Vražalice“ na rijeci Prači u Općini Pale u Federaciji BiH sa privrednim društvom „Elegija“.

Ministarstvo unutrašnjih poslova dobilo je saglasnost Vlade za nabavku kompjuterske opreme, a Osnovna škola „Husein ef. Đozo“ i Osnovna muzička škola „Avdo Smailović“ za pokretanje procedure izvođenja radova na zamjeni vanjske, drvene stolarije na fiskulturnoj, odnosno koncertnoj sali.

Usvojena je takođe i Odluka o davanju saglasnosti GPD „Drina“ d.d. Goražde da može pristupiti daljoj prodaji u cilju realizacije Projekta o izgradnji stambeno-poslovnih objekata „Lamela-H3“ i „Lamela-H4“ u Goraždu.

Vlada je odobrila redovne novčane tranše za Projekat poboljšanja statusa boračkih populacija i rad boračkih udruženja za april, kao i za sufinansiranje obilježavanja godišnjice pogibije Hasana Turčala Brzog i saboraca.

Novčana sredstva za podršku ramazanskih aktivnosti odobrena su i Izvršnom odboru Medžlisa Islamske zajednice Goražde.

Na prijedlog Ministarstva za finansije, Vlada je donijela Odluku o utvrđivanju osnovice za plaću i naknade za topli obrok budžetskim korisnicima za maj ove godine.

U Odbor za praćenje realizacije Projekta  cestovnog povezivanja Goražde-Hranjen-Hrenovica, umjesto bivšeg premijera, imenovana je aktuelna premijerka Aida Obuća. Istovremeno, Vlada je zatražila inteziviranje rada ovog Odbora, odnosno zakazivanje njegove sjednice, kako bi se upoznala sa trenutnim aktivnostima na ovom projektu.

Na kraju današnje sjednice, Vlada je 4 i 5 juni, prvi i drugi dan Ramazanskog bajrama, proglasila kao neradne dane.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.