• OBJAVLJENO: 30.05.2019.
Press konferencija ministrice za pravosuđe, upravu i radne odnose
Usvojena Uredba detaljno propisuje način prijema u radni odnos u kantonalnim, gradskim i općinskim ustanovama i javnim preduzećima u većinskom državnom vlasništvu

Na današnjoj press konferenciji, ministrica za pravosuđe, upravu i radne odnose Nataša Danojlić predstavila je Uredbu o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine i javnim preduzećima i ustanovama čiji su osnivači kanton, grad ili općina ili u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50 posto kapitala.

Ovu uredbu Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde usvojila je na svojoj 4. redovnoj sjednici, a njeno donošenje proisteklo je iz izmjena i dopuna Zakona o radu kojima je, kako je istaknuto, predviđena veća transprantnost kod oglašavnja i donošenja odluka o zapošljavanju u pomenutim ustanovama.

– Od uredbe se može odstupiti samo u određenim uslovima. Postoje četiri izuzetka, a dva su predviđena već samim Zakonom o radu. To su dva instituta koja se odnose na ponudu izmijenjenog ugovora o radu i pravo radnika sa promijenjenom radnom sposobnošću. Još je jedna specifičnost koja se odnosi na programe zapošljavanja javnih službi i četvrti izuzetak se odnosi na mogućnost da se ne ide po osnovu javnog oglašavanja, ali samo u slučaju kada su navedene situacije gdje je proces rada usporen ili onemogućen i to može trajati najviše 120 dana za konkretno radno mjesto – istakla je ministrica Nataša Danojlić i pojasnila da je ovakva popuna upražnjenog radnog mjesta privremena, do provođenja zakonom propisane procedure za prijem u radni odnos.

Uredbom je propisan i način provođenja javnog oglasa, proces izbora, način odabira kandidata u skladu s rezultatima postignutim na pismenom, usmenom i praktičnom ispitu, kao i način bodovanja i formiranja rang liste uspješnih kandidata. Sva ova načela, kako je naglašeno, bit će detaljnije definisana pravilnicima konkretnih poslodavaca.

– Ono što je specifičnost uredbe donesene u Bosansko-podrinjskom kantonu je to da se poslodavac mora rukovoditi rang listom, ne da bira sa rang liste, nego da ide prvi sa rang liste. Ukoliko prvi kandidat sa liste odustane, onda se bira drugi sa rang liste – istakla je ministrica.

Uredbom je propisan i način postupanja nezadovoljnih kandidata.

– U slučaju da je kandidat nezadovoljan i da želi da uloži prigovor, on ima osam dana, a poslodavac mora u roku od 15 dana da reaguje na to, znači da postupi po prigovoru. Pošto je odluka po prigovoru konačna, kandidat dalje ima mogućnost da ide na nadležni sud i da dalje utvrđuje svoja prava – pojasnila je resorna ministrica.

U skladu s uredbom, kandidatima je ostavljena mogućnost uvida u dokumentaciju koja se odnosi na provođenje javnog oglasa.

– Tu se postavlja jedno pitanje zaštite ličnih podataka o kojem moramo da vodimo računa i ukoliko kandidat nije zadovoljan, on ima pravo da traži nadzor koji provodi nadzorni organ – kazala je ministrica i dodala da nadzor provodi Kantonalna uprava za inspekcijske poslove putem inspekcije rada.

U slučaju nepoštivanja odredbi ove uredbe predviđene su i novčane kazne.

– Ukoliko poslodavac ne poštuje uredbu i ne provede postupak zapošljavanja u skladu s uredbom, predviđeno je od 1.000 do 3.000 KM za poslodavca, od 3.000 do 5.000 za odgovorno lice kod poslodavca i od 100 do 500 KM za člana komisije – istaknuto je na press konferenciji.

Prema riječima ministrice Danojlić, svi poslodavci na koje se ova uredba odnosi imat će obavezu da svoje akte, kojima su definisane procedure prijema u radni odnos, usklade s ovom uredbom u roku od 30 dana od njenog stupanja na snagu.

Na kraju je naglašen jednoglasan stav Vlade prilikom donošenja ove uredbe, čiji je osnovni cilj povećanje transparentnosti prilikom zapošljavanja u javnim ustanovama i preduzećima.

– Upravo članovi Vlade su se usaglasili da taj prvi sa liste treba da bude nešto što treba da bude naglašeno u ovoj uredbi, da naredni sa liste, ukoliko odustane prvi sa liste, bude sljedeći i to je ono po čemu je ova uredba za nijansu različita od drugih uredbi donešenih po istom principu – zaključila je ministrica pravosuđa Nataša Danojlić.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.