• OBJAVLJENO: 12.06.2019.
Ministar za boračka pitanja Edin Aganović pojetio udruženja koja okupljaju boračku populaciju
Obećana podrška projektima koje realizuju ova udruženja

U prvoj zvaničnoj posjeti Udruženju porodica šehida i poginulih boraca i Savezu ratnih vojnih invalida“Sinovi Drine“ danas je boravio je ministar za boračka pitanja BPK Goražde Edin Aganović. Na sastanku sa predsjednicima udruženja Admirom Osmanspahićem i Safetom Sijerčićem, kojem su prisustvovali i članovi Upravnog i Nadzornog odbora te Predsjedništva, razgovarano je o problematici s kojom se susreću ova udruženja u svom radu te planovima i  podršci resornog ministarstva u narednom periodu.

Kako je istaknuto, za realizaciju projekata ovih udruženja podrška ministarstva neće izostati, sve u cilju poboljšanja statusa boračke populacije na prostoru našeg kantona.

Jedan od značajnijih projekata koji bi se trebao realizovati u ovoj godini jeste sufinansiranje zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca sa završenom visokom i srednjom stručnom spremom,  na koji je Vlada BPK Goražde dala svoju saglasnost. Riječ je o projektu koji će omogućiti zapošljavanje  djece šehida i poginulih boraca na godinu dana a  koja se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje BPK Goražde.

„ S obzirom da je ova Vlada zatekla budžet kakav jeste, dakle, mi ga nismo planirali, ta sredstva za ovu namjenu nisu bila planirana u budžetu za ovu godinu, međutim našli smo model da u ovoj godini pokušamo da sufinansiramo zapošljavanje petnaest djece šehida i poginulih boraca. Još uvijek nismo odredili koji će to broj biti sa visokom, a koji sa srednjom  stručnom spremom, što ćemo prema dogovoru sa Federalnim zavodom za zapošljavanje to naknadno učiniti. Mislim da je ovo dobra prilika,  a dosadašnje iskustvo pokazuje da smo imali dosta slučajeva da su ta djeca ostala da rade na tim mjestima. Takođe, iskazali smo spremnost da u narednoj godini planiramo više sredstva za realizaciju njihovih projekata, a jedan od njih je i organizacija Dana šehida koji bi se trebao održati slijedeće godine u našem kantonu. Želim istaći dobru saradnju sa ovim udruženjem i nadam se da će se ona i u budućnosti nastaviti. Jedan od značajnijih projekata   koji  realizuje ovo udruženje, a koji se finansira iz budžeta Ministarstva za boračka pitanja svake godine jeste sjećanje na poginule borce, odnosno šehide koje se emituje putem naše televizije“-riječi su ministra Edina Aganovića

Prema riječima predsjednika Udruženja šehida i poginulih boraca BPK Goražde Admira Osmanspahića, na evidenciji Službe za zapošljavanje BPK Goražde nalazi se oko šezdeset djece šehida i poginulih boraca koja su uglavnom obavila pripravnički staž i konkurentni su na tržištu rada. On je ovom prilikom zamolio poslodavce da apliciraju na javni poziv koji će biti objavljen te daju priliku i omoguće ovoj djeci sticanje radnog iskustva.

Prilikom posjete Savezu ratnih vojnih invalida BPK –a Goražde, predstavnici Ministarstva za boračka pitanja predvođeni ministrom Aganovićem takođe su iskazali su punu podršku radu ovog Saveza te obećali podršku u realizaciji njihovih projekata.

U narednim danima planiran je obilazak i ostala četiri udruženja koja okupljaju boračku populaciju, a koja egzistiraju na području našeg kantona.

Takođe, bila je ovo prilika da se pozovu udrženja da apliciraju sa projektima na javni poziv Ministarstva za boračka pitanja za raspodjelu sredstava za finansiranje ili sufinansiranje udruženja za 2019.godinu.

Javni oglas za raspodjelu sredstava za finansiranje ili sufinansiranje projekata borackih udruzenja za 2019.godinu

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.