• OBJAVLJENO: 14.06.2019.
Sastanak premijerke BPK Goražde s predstavnicima Misije OSCE-a – Ured Foča
Razgovarano o aktivnostima i uspostavi saradnje na prevenciji prosjačenja i radne eksploatacije kao oblika trgovine ljudima na prostoru BPK Goražde

Premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća danas je održala sastanak s predstavnicima Misije OSCE-a u BiH – Ured u Foči.

Na sastanku s predstavnicima ove organizacije Lejlom Sejdić i Vladimirom Blagovčaninom,  razgovarano je o zaključcima s Okruglog stola o temi „Prosjačenje i radna eksploatacija kao oblici trgovine ljudima“ koji je, uz podršku OSCE-a, održan za predstavnike institucija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u decembru 2018. godine.

Kako je istaknuto, cilj Okruglog stola bilo je definisanje seta zaključaka koji bi bili usmjereni na poduzimanje konkretnih mjera i aktivnosti na preveniranju pomenutih problema.

Uzimajući u obzir da je evidentno da je problem prosjačenja na području Bosansko-podrinjskog kantona prisutan već duže vrijeme, premijerka Aida Obuća iskazala je punu podršku planiranim aktivnostima, kao i spremnost za aktivno uključivanje nadležnih kantonalnih organa u rješavanje ovog problema na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

S ciljem sistemskog rješavanja ovih pitanja, danas je dogovoreno da će se pristupiti formiranju stručnog tima koji će izraditi Protokol o saradnji na prevenciji prosjačenja, radne eksploatacije i svih drugih oblika trgovine ljudima i postupanja prema žrtvama trgovine ljudima, posebno djecom u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

S obzirom na to da je predviđena multidisciplinarna saradnja na rješavanju pomenutih problema, potpisnici budućeg protokola će biti Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose, Centar za socijalni rad, Kantonalno tužilaštvo, Kantonalni sud i Općinski sud te Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.