• OBJAVLJENO: 26.06.2019.
U okviru projekta Twinning Light
Sastanak sa predsjedavajućom Skupštine BPK Goražde Editom Velić

U okviru Twinning projekta „Podrška administrativnim strukturama za poslove integracija u EU parlamenata u Bosni i Hercegovini“, Skupštinu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas su posjetili Klara Szalay, voditeljica  četvrte komponente ovog projekta i predstavnica Narodne skupštine Republike Mađarske.

Na sastanku sa predsjedavajućom Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Editom Velić i njenim saradnicima, Midhatom Bašićem i Harisom Klovom razgovarano je o aktuelnom stanju i kapacitetima Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i o aktivnostima na osnovu kojih će se postaviti osnova za Twinning projekat ,s fokusom na sve relevantne aspekte koji su razrađeni u analizi projekta.

Voditeljica projekta Klara Szalay je istakla da je Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde prva skupština koja je Poslovnikom uspostavila Komisiju za evropske integracije, Komisiju za borbu protiv korupcije i Komisiju za međuparlamentarnu saradnju kao stalna radna tijela.

Podsjetimo, u okviru ovog projekta 2017.godine izvršena je sveobuhvatna analiza potreba kantonalnih skupština, pri čemu su podršku pružili Dom naroda parlamenta FBiH te predsjedavajući kantonalnih skupština FBiH. Analiza je prikazala cjelokupnu sliku kantonalnih skupština u pogledu evropskih integracija te kreirala smjernice za unaprijeđenje kapaciteta kantonalnih skupština u oblasti evropskih integracija. Ustav BiH i FBiH te kantonalni ustavi nalažu različite ključne zadatke koje kantonalne skupštine moraju ispuniti u cilju ispunjavanja svojih obaveza u procesu integracija BiH u EU.

Naime,  kako je istaknuto danas,  cilj četvrte komponente je angažiranje kantonalnih skupština u proces evropskih integracija kroz razradu i uvođenje zajedničkog akcionog plana za kantonalne skupštine, čiji sadržaj bi odredio  korake i mjere koje treba poduzeti za unaprijeđenje izvršavanja parlamentarnih zadataka kantonalnih skupština u vezi s evropskim integracijama. Takođe,  u njemu će biti navedeni koraci za razvoj institucija i procedura koju je neophodno poduzeti u cilju unaprijeđenja uloge kantonalnih skupština u kontekstu evropskih integracija, što podrazumijeva navođenje ciljeva, određivanje vremenskog roka u okviru kojeg određene zadatke treba završti te ukazivanje na neophodne resurse.

U toku četvrte komponente te prilikom pripreme Zajedničkog akcionog plana za kantonalne skupštine, obratit će se pažnja na usklađenost s Akcionim planom Parlamenta FBiH u cilju jačanja njihove uloge u kontekstu evropskih integracija.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.