• OBJAVLJENO: 28.06.2019.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala 9. redovnu sjednicu
Odobren dodatni upis učenika za zvanja ekonomski tehničar i elektrotehničar

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 9.redovnoj sjednici odobrila je, na prijedlog Ministarstva obrazovanja, da se u prvi razred Mješovite srednje škole „Enver Pozderović“ dodatno upišu još 4 učenika za zvanje ekonomski tehničar, a u Srednju tehničku školu „Hasib Hadžović“ 8 učenika za zvanje elektrotehničar. Ovim su ispunjeni zahtjevi roditelja djece koja su ispunjavala uslove a nisu bila primljena zbog popunjenog maksimalnog broja od 28 učenika po odjeljenju. Kako je istaknuto, konkurs za naknadni upis u srednje škole za zvanja i zanimanja koja nisu popunjena u prvom upisnom roku do maksimuma predviđenog Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje završava se danas za zvanja četvrtog stepena, odnosno 4.jula za zanimanja trećeg stepena.

Nakon razmatranja, Vlada je dala saglasnost  na prijedlog Protokola o vođenju pregovora radi pregovaranja i zaključivanja Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika – doktora medicine i doktora stomatologije u oblasti zdravstva na teritoriji BPK-a Goražde.

Razmatrana je i primljena k znanju Informacija Ministarstva urbanizma o stanju stambenih jedinica i poslovnih prostora u vlasništvu BPK-a Goražde. Ovo ministarstvo, ministarstva za socijalnu politiku i boračka pitanja i Kantonalno pravobranilaštvo zaduženi su da Vladi dostave prijedlog mjera koje će za rezultat imati prevazilaženje problema naplate potraživanja nastalih po osnovu prodaje i izdavanja pod zakup stanova u vlasništvu Kantona, kao i redovnu njihovu naplatu u narednom periodu.

Vlada je razmatrala i nije imala primjedbi  na Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JZU Kantonalna bolnica Goražde o pokriću gubitka koji je upućen u dalju skupštinsku proceduru.

Usvojen je i Program utroška sredstava Ministarstva za privredu BPK-a Goražde sa ekonomskog koda– Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti (vodne naknade), te Plan i Program Direkcije za ceste BPK-a Goražde za 2019.godinu.

Nakon što su obavljene sve potrebne procedure, ministar obrazovanja dobio je saglasnost Vlade za potpisivanje Ugovora o dodjeli finansijskih sredstava za finansiranje sporta iz javnih sredstava kojima se podstiče obavljanje sportskih djelatnosti na nivou BPK Goražde sa 16 (šesnaest) sportskih klubova.

U oblasti Ministarstva za boračka pitanja odobrene su redovne novčane tranše za rad boračkih udruženja i Projekt poboljšanja statusa boračke populacije za maj ove godine.

Vlada je odobrila i novčana sredstava na ime jednokratnog novčanog primanja (hedije) za dobitnike najvećih priznanja i članova njihovih porodica s prostora BPK Goražde za 2019.godinu u iznosu od 11.200 KM, kao i sredstva za sufinansiranje obilježavanja „Dana šehida“ i organizovanje odlaska invalida na KUP prvenstvo u kuglanju koje je održano u Tuzli.

JU Dom za stara i iznemogla lica dobila je saglasnost Vlade za zaključivanje ugovora o radu na određeno vrijeme za dvije njegovateljice po osnovu Programa Zavoda za zapošljavanje o sufinansiranju zapošljavanja 2019.godine.

Ovoj javnoj ustanovi za njene redovne aktivnosti odobrena su  sredstva u iznosu od 10.000 KM, a Sportskom savezu BPK Goražde za prva tri mjeseca ove godine sredstva u iznosu od 17.150 KM.

Na prijedlog Ministarstva finansija, utvrđena je osnovica za plaću i naknada za topli obrok korisnicima budžeta za juni ove godine.

U nastavku sjednice, Vlada je razmatrala zaključke Vlade Federacije i Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, kao i odgovore na poslanička pitanja i inicijative.

Budući da je cijena ponude bila znatno veća od osiguranih sredstava, Vlada je poništila postupak javne nabavke „Isporuka i servisiranje kompjuterske opreme za potrebe institucija BPK Goražde“, pa će se nakon žalbenog roka ponoviti predmetna nabavka u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Vlada je na današnjoj sjednici donijela rješenja o razrješenju i privremenom imenovanju  Upravnog odbora JZU Kantonalna bolnica Goražde,  te zadužila resorno ministarstvo da raspiše javni oglas i provede proceduru za izbor i imenovanje Upravnog odbora ove zdravstvene ustanove.

Skupštini na davanje saglasnosti, upućeno je Rješenje o privremenom imenovanju Upravnog odbora Agencije za privatizaciju BPK, nakon što je razriješen stari Upravni odbor.

Vlada je usvajanje odluka o razrješenju i privremenom imenovanju članova školskih odbora osnovnih i srednjih škola odložila za nastavak sjednice, budući da na današnjoj sjednici nisu bili kompletirani svi materijali vezani za ovu tačku dnevnog reda.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.