• OBJAVLJENO: 08.07.2019.
Održan nastavak 9. i 10.redovna sjednica Vlade BPK Goražde
Data saglasnost ministru za obrazovanje za potpisivanje ugovora o dodjeli studentskih stipendija

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 10.redovnoj sjednici utvrdila je konačnu listu za dodjelu studentskih stipendija redovnim studentima I i II ciklusa studija za studijsku 2018/19. godinu te dala saglasnost ministru za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde za potpisivanje ugovora o dodjeli studentske stipendije sa studentima sa ove liste.

Prije utvrđivanja Konačne liste, Vlada je usvojila Program utroška ovog ministarstva sa ekonomskog koda Tekući transferi pojedincima – Isplate stipendija za 2019. godinu u iznosu od 153.720 KM, kao i izmjene i dopune Odluke o utvrđivanju Kriterija za dodjelu studentskih stipendija za ovu studijsku godinu.

Na prijedlog Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose, Vlada je usvojila Uredbu o obaveznom stručnom usavršavanju i osposobljavanju državnih službenika u organima državne službe u BPK Goražde, dok je za narednu sjednicu, radi dodatnog usaglašavanja, odgođeno izjašnjavanje o Uredbi o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe u BPK Goražde koje obavljaju državni službenici, uslovima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa.

Vlada je razmatrala izvještaje o radu osnovnih i srednjih škola za školsku 2017/18. godinu i uputila ih u skupštinsku proceduru.

Ministarstvo za obrazovanje dobilo je saglasnost za pokretanje procedure i postupka nabavke udžbenika za učenike osnovnih i srednjih škola s područja BPK Goražde, koja će se realizovati uz finansijsku pomoć federalnog Ministarstva obrazovanja i nauke.

Razmatran je i usvojen Izvještaj Ministarstva za privredu o utrošku sredstava po Programu „Podrška razvoju neprofitnih organizacija BPK Goražde“ za 2018. godinu.

Takođe, prihvaćena je Informacija Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice o provedenom postupku i utvrđivanju spiska neosiguranih lica koja ispunjavaju uslove da budu osigurani po Odluci Skupštine BPK Goražde. te data saglasnost premijeru BPK Goražde za potpisivanje Sporazuma o utvrđivanju naknade za obavezno zdravstveno osiguranje lica, koji to pravo ne ostvaruju po drugom osnovu, za 2019. godinu sa Zavodom zdravstvenog osiguranja BPK Goražde.

Prema dostupnim podacima, ukupan broj lica koja posredstvom Vlade Kantona, kao obveznika uplate doprinosa trenutno ostvaruju predmetno pravo je 252, od kojih 31 osiguranik s porodicom. Kako je istaknuto, kontinuirano se vrši praćenje i odjavljivanje lica koja su u međuvremeno ostvarila ovo pravo po nekom drugom osnovu i do sada je odjavljeno 220 lica.

Na današnjoj sjednici Vlada je usvojila programe utroška sredstava sa svojih ekonomskih kodova: tekući transferi neprofitnim organizacijama i pojedincima u iznosima od 71.500 i 73.500 KM, te tekući transferi neprofitnim organizacijama- vjerske zajednice i Merhamet, u iznosima od 5.000 i 2.000 KM.

Usvojena je i Odluka o pokretanju postupka nabavke  bankarskih usluga vođenja depozitnog i transakcijskog računa BPK Goražde, te imenovana Komisije za vođenje ovog postupka.

Na prijedlog Ministarstva za unutrašnje poslove, Vlada je imenovala  Komisiju za provođenje postupka uništenja vatrenog oružja, municije, hladnog oružja i predmeta, a na prijedlog Ministarstva za privredu, imenovan je i privremeni Nadzorni odbor JP „Bosansko-podrinjske šume“ d.o.o. Goražde.

U nastavku sjednice, Vlada je dala saglasnost premijeru da zaključi Ugovor o izvođenju radova na redovnom (ljetnom) održavanju regionalne ceste R 448 Potkozara – Goražde – Hrenovica  za 2019. godinu sa privrednim društvom „Okac“.

Takođe, usvojene su odluke o plaćanju računa privrednom društvu „Goraždeputevi“ d.d. Goražde  po okončanoj situaciji za izvedene radove na modernizaciji dijela regionalnog puta R448 kroz ulicu Meha Drljevića i 1.slavne višegradske brigade.

Javnom preduzeću RTV BPK Goražde odobrena je šesta od ukupno dvanaest redovnih tranši za 2019. godinu.

Vlada će sufinansirati i Biciklistički maraton Goražde – Srebrenica 2019. te goraždanske planinare koji će i ove godine učestvovati u „Maršu mira“ Srebrenica 2019.

Prije ove sjednice, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona održala je nastavak 9.redovne sjednice na kojoj je doneseno rješenje o privremenom imenovanju Školskog odbora JU OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Vitkovići, te rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Školskog odbora JU SSŠ „Džemal Bijedić“ Goražde i člana Školskog odora Mješovite srednje škole „Enver Pozderović“.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.