• OBJAVLJENO: 09.07.2019.
Održana 4. redovna sjednica Skupštine BPK Goražde
Izvještaj o izvršenju Budžeta i utrošku tekuće budžetske rezerve Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 01.01-31.12. 2018. godine nije dobio potrebnu većinu

Prvobitno predloženi dnevni red za 4. redovnu sjednicu Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde od dvanaest tačaka na početku sjednice je izmijenjen i dopunjen sa još šest tačaka dnevnog reda.

Nakon glasanja o iznesenim prijedlozima, u dnevni red uvršten je prijedlog Odluke o potvrđivanju premijera BPK Goražde o prihvatanju ostavke ministra za finansije BPK Goražde Šemsa Muslića te prijedlog Odluke o potvrđivanju Odluke premijera BPK Goražde o imenovanju novog ministra za finansije BPK Goražde Mirsada Agovića.

Također, u dnevni red uvršteni su i prijedlozi Odluka o davanju saglasnosti na Rješenje Vlade BPK Goražde o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Agencije za privatizaciju BPK Goražde te Odluke o davanju saglasnosti o imenovanju predsjednika i članova privremenog Upravnog odbora Agencije.

Nakon što je imenovan, novoizabrani ministar finansija Mirsad Agović položio je svečanu zakletvu.

Na današnjoj sjednici usvojena je Odluka o ustupanju na privremeno korištenje objekta u vlasništvu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a riječ je o objektu Apoteke „9 maj“ u Goraždu koji je dat na korištenje Obavještajno-sigurnosnoj agenciji BiH na period od 30 godina.

Skupština je usvojila Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za 2018. godinu, dok izvještaj o izvršenju Budžeta i utrošku tekuće budžetske rezerve Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 01.01.-31.12. 2018. godine, nije dobio potrebnu većinu.

Potrebnu većinu nisu dobili ni Izvještaj o radu i Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana JU „Služba za zapošljavanje” Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Izvještaj o radu i poslovanju JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde, Izvještaj o radu JU „Centar za socijalni rad Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Izvještaj o radu i Godišnji obračun JP “Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde” d.o.o. za 2018. godinu dok je Godišnji operativni i finansijski Izvještaj o radu Zavoda za javno zdravstvo Bosansko-podrinjskog kantona Goražde usvojen jednoglasno.

Svi navedeni izvještaji odnose se na period 01.01.-31.12.2018. godine.

Također, na današnjoj sjednici Skupština BPK Goražde razmatrala je a potom i usvojila Izvještaj o izvršenju operativnog i finansijskog plana rada JZU Kantonalna bolnica Goražde za period 01.01-31.12.2018.godine.

Na prijedlog premijerke BPK Goražde, sa dnevnog reda povučen je Izvještaj o radu i poslovanju JP“Bosansko-podrinjske šume“ d.o.o. Goražde za 2017.godinu, uz prijedlog da se o ovom izvještaju Skupština BPK Goražde izjasni zajedno sa izvještajem za 2018.godinu.

4. redovna sjednica Skupštine BPK završena je “Vladinim satom”.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.