• OBJAVLJENO: 30.07.2019.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala 13. redovnu sjednicu
Utvrđen Prijedlog zakona o unaprjeđenju lokalnog poslovanja BPK Goražde; odobrena isplata studentskih stipendija

Na svojoj današnjoj, 13. redovnoj sjednici Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde utvrdila je i u daljnju skupštinsku proceduru uputila Prijedlog zakona o unaprjeđenju lokalnog poslovanja BPK Goražde.

Cilj zakona, kako se navodi u prijedlogu, je da se na obuhvatan način riješe najvažnija pitanja koja se odnose na stvaranje povoljnog poslovnog ambijenta i unaprjeđenje poslovanja privrednih subjekata na području BPK Goražde, prvenstveno kroz definisanje oblika i načina dodjele potpore i podsticaja privrednim društvima, definisanje izvora iz kojih će se oni finansirati, te definisanje drugih bitnih elemenata koji će omogućiti ravnomjeran privredni razvoj, brži ekonomski rast, kao i povećavanje investicija i zapošljavanja na prostoru BPK Goražde.

Vlada je usvojila korigovani Dokument okvirnog budžeta BPK Goražde za period 2020-2022. godina sa dopunom koja se odnosi na maksimalne iznose budžeta svih budžetskih korisnika.

Odlukom Vlade, odobrena je isplata prve od ukupno šest studentskih stipendija koje će biti isplaćene studentima I i II ciklusa studija s područja BPK Goražde u akademskoj 2018/2019. godini.

U nastavku sjednice usvojen je Program o izmjenama i dopunama Programa kantonalnih novčanih podsticaja u poljoprivredi za 2019. godinu. Na ovaj način, osigurana je realizacija LOT-a 2 ovog programa u vrijednosti od 248.589,25 KM koji se odnosi na podsticaje u poljoprivredi za ovu godinu. Treba podsjetiti da je Programom novčanih podsticaja u poljoprivredi za 2019. godinu odnosno njegovim LOT-om 1 koji je usvojen ranije ove godine, obuhvaćena isplata duga za poljoprivredne podsticaje za 2018. godinu u iznosu od 201.410,75 KM.

Vlada je također usvojila dva programa utroška sredstava za 2019. godinu iz nadležnosti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice. Oba programa su u vrijednosti od po 30.000,00 KM, a radi se o programu „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“ u okviru kojeg će, uz potporu  neprofitnim organizacijama u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite i potporu invalidskim udruženjima, biti osiguran i rad Resursne sobe u Goraždu u ovoj godini. Drugi usvojeni program nosi naziv „Tekući transferi pojedinicima – izdaci za raseljena lica“.

Vlada je dala saglasnost za sufinaniranje projekta JU Zavod za javno zdravstvo BPK Goražde pod nazivom „Nadzor nad provedbom obaveznih imunizacija na području BPK Goražde za 2019. godinu“, kao i isplatu novčanih sredstava u iznosu od 7.000,00 KM za njegovo sufinansiranje.

JU Dom za stara i iznemogla lica Goražde odobrena su sredstva u iznosu od 10.000,00 KM na ime osiguranja normalnog funkcionisanja ove javne ustanove te izmirenja dijela obaveza po Sporazumu o regulisanju potraživanja njenih usposlenika.

Na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja, Vlada je donijela odluke o odobravanju novčanih sredstava po Projektu poboljšanja statusa boračke populacije, kao i na ime pomoći za rad boračkih udruženja za juni 2019. godine.

Na prijedlog Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose, Vlada je usvojila Uredbu o medijatorima državne službe, Uredbu o uslovima, načinu i programu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu, kao i Uredbu o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u organima državne službe u BPK Goražde.

Na sjednici je razmatran i u daljnju skupštinsku proceduru upućen Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Direkcije za ceste BPK Goražde za 2018. godinu.

Kako bi se osigurao nesmetan rad RTV predajnika u vlasništvu BPK Goražde, Ministarstvu za privredu data je saglasnost za nabavku klima uređaja koji će biti postavljeni u postojeće RTV objekte.

U sklopu priprema za početak nove školske godine, osnovnim školama „Hasan Turčalo Brzi“ Ilovača i Mehmedalija Mak Dizdar“ Vitkovići data je saglasnost za nabavku ogrjeva za zagrijavanje školskih prostorija.

Odlukom o izmjeni Odluke o imenovanju ovlaštenih predstavnika BPK Goražde za učešće u pregovorima za izmjene i dopune produženja Kolektivnog ugovora za službenike u organima uprave i sudskoj vlasti u FBiH, za novog člana pregovaračkog tima imenovan je novi ministar finansija Mirsad Agović

Na prijedlog Ministarstva za finansije, Vlada je donijela Odluku o utvrđivanju osnovice za obračun plaća i naknada za topli obrok budžetskih korisnika za juli 2019. godine.

Na ovoj redovnoj sjednici Vlade razmatrana je i primljena na znanje Informacija o stanju RTV predajnika, repetitora i RTV opreme u vlasništvu BPK Goražde s posebnim akcentom na modernizaciju postojećih i izgradnju novih predajnika i opreme za 2018. godinu, kao i Informacija o efektima i realizaciji kreditne linije sa BBI Bankom putem koje se obezbjeđuje povoljnije finansiranje poslovnih aktivnosti privrednih društava i obrtnika na prostoru BPK Goražde.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.