• OBJAVLJENO: 31.07.2019.
Skupština BPK Goražde održala 5. redovnu sjednicu
Oštro osuđen fizički napad na sjednici; usvojene odluke o imenovanju Nezavisnog odbora i Odbora za dodjelu javnih priznanja BPK Goražde

Prije konačnog usvajanja dnevnog reda za 5. redovnu sjednicu Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na prijedlog predsjednika Komisije za izbor i imenovanja Skupštine Nijaza Musića (SDA) usvojene su izmjene i dopune predloženog dnevnog reda.

Pod drugom tačkom dnevnog reda, uvršteno je imenovanje Nezavisnog odbora sa sljedećim podtačkama: a) Pravilnik o izboru i imenovanju članova Nezavisnog odbora, b) Izvještaj o utvrđivanju prijedloga liste kandidata za izbor i imenovanje članova Nezavisnog odbora i c) Prijedlog odluke o imenovanju Nezavisnog odbora.

Skupština je prihvatila prijedlog da se u okviru treće tačke dnevnog reda razmatra Prijedlog odluke o imenovanju Odbora za dodjelu javnih priznanja BPK Goražde.

Prijedlog da se u okviru prve tačke dnevnog reda, kao podtačka b), uvrsti Prijedlog odluke o razrješenju člana skupštinske Komisije za sigurnost, nije usvojen.

Nakon usvajanja dnevnog reda, Skupština je donijela Odluku o razrješenju Kasima Brdara dužnosti člana Komisije za privredu i ekonomsku politiku i Odluku o izmjeni Odluke o izboru stalnih i povremenih radnih tijela Skupštine BPK Goražde kojom je za novog člana Komisije za privredu i ekonomsku politiku imenovana Naida Hubanić.

U okviru rasprave o Pravilniku o izboru i imenovanju članova Nezavisnog odbora, poslanica Daliborka Milović (LS) uložila je amandman na ovaj pravilnik. Nakon što  amandman nije prihvaćen, Skupština je usvojila Pravilnik o izboru i imenovanju članova Nezavisnog odbora.

U nastavku sjednice, provedena je procedura izbora i imenovanja članova Nezavisnog odbora, te je donesena odluka o izboru njegovih članova u sljedećem sastavu: Emir Hodović, Almir Sijerčić, Ermin Herak, Selim Imamović, Nermin Mujezinović, Alem Omerhodžić i Haris Bunjo.

Nakon izglasavanja ove odluke, na sjednici je došlo do incidenta tokom kojeg je poslanica Daliborka Milović (LS) fizički nasrnula na predsjedavajuću Skupštine Editu Velić (DF), nakon čega je zasjedanje kratko prekinuto.

Ovaj napad oštro su osudili kako poslanici iz pozicije, tako i poslanici iz opozicije, premijerka BPK Goražde Aida Obuća i svi ministri u Vladi, dok je cijeli slučaj prijavljen  Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova radi poduzimanja mjera iz njene nadležnosti.

Nakon što je sjednica nastavljena, usvojena je Odluka o izboru članova Odbora za dodjelu javnih priznanja BPK Goražde u koji su imenovani Alma Delizaimović, Mirsad Žuga, Edin Tanjo, Hedija Kazagić, Jasmina Kusturica, Muhamed Dučić i Hasan Čorić.

Uvodno obrazloženje o izvještajima o radu osnovnih i srednjih škola na području BPK Goražde za 2017/2018. godinu dao je ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Arman Bešlija. On je ovom prilikom istakao tri najznačajnija zapažanja u vezi s ovim izvještajima koja se odnose na smanjenje broja učenika u svim školama, potrebu usklađivanja upisne politike u srednjim školama te poboljšanje infrastrukture u cjelokupnom sistemu obrazovanja. S tim u vezi, naglašeno je da će se rješavanju ovih pitanjia u narednom periodu posvetiti posebna pažnja.

Nakon zaključenja rasprave, usvojeni su izvještaji o radu osnovnih škola „Fahrudin Fahro Baščelija“ Goražde, „Hasan Turčalo Brzi“ Ilovača, „Husein ef. Đozo“ Goražde, „Prača“ Prača, Osnovne muzičke škole „Avdo Smailović“, STŠ „Hasib Hadžović“ Goražde i SSS„Džemal Bijedić“ Goražde.

Izvještaji o radu OŠ „Ustikolina“ Ustikolina, OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Vitkovići i Mješovite srednje škole „Enver Pozderović“ nisu usvojeni.

Skupšina nije usvojila Izvještaj Nezavisnog odbora o radu policijskog komesara za period 01.01-31.03.2019. godine.

Izjašnjavanje Skupštine o poslaničkom pitanju poslanika Ibrahima Delića (Naša stranka) koje se odnosi na dostavljanje Izvještaja o radu Kantonalnog tužilaštva za 2018. godinu danas je odgođeno.

U okviru posljednje tačke  5. redovne sjednice Skupštine razmatrana su poslanička pitanja i inicijative.

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.