• OBJAVLJENO: 25.10.2019.
U Općini Pale u FBiH
Realizovan značajan projekat opremanja stomatološke ordinacije u JU „Dom zdravlja“ Prača

Danas je u općini Pale u FBiH održana svečanost kojom je ozvaničeno okončanje  projekta JU “Dom zdravlja” Prača,  realizovanog u okviru projekta  „Jačanje kapaciteta mjesnih zajednica“.

Rezultat ovog projekta je nabavka i stavljanje u funkciju savremene stomatološke stolice u stomatološkoj ordinaciji JU „Dom zdravlja“ Prača, a  svečanosti su prisustvovali  premijerka BPK Goražde Aida Obuća i ministar za socijalnu, politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Eniz Halilović.

Ovaj projekat, odnosno njegova prva faza, rezultat su saradnje sa ambasadama Švedske i Švicarske, a podršku je pružila i Vlada BPK Goražde  te Općina Pale FBiH.

– Općina Pale u FBiH, kandidovala je projekat  za nabavku jedne takve stolice, ali dio potrebnog  učešća obezbijedila je Vlada BPK Goražde.  Vlada BPK Goražde potencira na tome  da lokalne zajednice iskažu šta su to njihove stvarne potrebe, apliciraju sa projektima, a gdje nisu u mogućnosti da sami obezbijede učešće u finansiranju, Vlada BPK Goražde će pružiti podršku u skladu sa finansijskim mogućnostima. U 2019.godini nismo imali značajne mogućnosti da podržimo ove aktivnosti, ali u 2020.godini  u potpunosti ćemo se bazirati na podršku lokalnim zajednicama kroz sufinansiranje projekata.  Ono što  konkretno očekujemo  kao podršku Ambasade Švedske jeste pomoć u izradi i donošenju strateških dokumenata razvoja“- kazala je premijerka BPK Goražde Aida Obuća.

Predstavnik Ambasade Švedske u BiH Mario Vignjević  pojasnio je opredjeljenje Vlade ove zemlje u podršci razvoju lokalnih zajednica.

-Švedska ambasada snažno podržava razvoj mjesnih zajenica i lokalnih zajednica. Jedan od dokaza je i ovaj projekat od 2015.godine. Sada ulazimo u završni dio njegove prve faze, a sada mogu reći o odlučivanju i slijedeće faze koja će trajati naredne četiri godine, jer smo vidjeli strahovit potencijal ovog projekta sa veoma vidljivim rezultatima. Današnjim dolaskom potvrđujemo da snažno podržavamo participarni odnos građana iz mjesne zajednice u ovoj općini koji je doprinjeo da se donese jedna zajednička odluka o kupovini stomatološke stolice za zubnu ambulantu ovdje pri JU „Dom zdravlja“ Prača. Naš zajednički cilj je da se poveća participacija građana, da se usluge koje se daju stanovništvu određenih područja podignu na nivo kakav treba da bude i koji zahtijeva i evropski put ove zemlje. Švedska vlada će kroz svoje strateške pristupe u narednom periodu fokusirati svoju asistenciju na nivou ove lokalne samouprave – rekao je Vignjević.

-Mi smo u Općini veoma sretni što i na ovaj način, kroz realizaciju projekta vrijednog ukupno oko 30.000 KM, stanovnicima naše lokalne zajednice poboljšavamo i nivo medicinskih usluga. Zahvalni smo Vladi i Ambasadi Švedske, Vladi BPK Goražde na podršci u ovom projektu. I mi smo naravno učestvovali u njegovoj provedbi i jako je važno da su u odlučivanju o usmjeravanju sredstava, kroz projekat„Jačanje kapaciteta mjesnih zajednica“ neposredno učestvovali građani – naglasio je načelnik općine Pale u FBiH Asim Zec.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.