• OBJAVLJENO: 29.10.2019.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala 23. redovnu sjednicu
Odobrena isplata pete rate studentskih stipendija studentima s prostora BPK Goražde

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde usvojila je zaključak kojim se usvaja Izvještaj Komisije za nadzor i kontrolu namjenskog utroška novčanih sredstava odobrenih prema Programu utroška sredstava Ministarstva za privredu BPK Goražde, što se odnosi na kapitalne transfere drugim nivoima vlasti za 2018.godinu prema „Planu i Programu utroška sredstava u sektoru vodoprivrede za 2018.godinu“. Takođe, na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada BPK Goražde utvrdila je prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama BPK Goražde  koji se upućuje u skupštinsku proceduru po skraćenom postupku. Usvojena je i odluka o davanju saglasnosti za isplatu subvencija za drugo polugodište profitne marže privrednom društvu „Fortex“ d.o.o. Goražde.

Na prijedlog Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, Vlada BPK Goražde usvojila je zaključak o odboravanju isporuke 2000 litara lož ulja JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde.

Vlada BPK Goražde, zadužila je Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline  da u cilju energetskih ušteda, u skladu sa evropskim direktivama, u narednom periodu sačini plan prelaska na racionalnije energente za zagrijavanje, institucija i ustanova koje se pomažu ili finansiraju iz budžeta. Na prijedlog Ministarstva, usvojena je Odluka o odobravanju novčanih sredstava Crvenom križu BPK Goražde u iznosu od 3.000 KM na ime obezbjeđenja sredstava za sufinansiranje dijela godišnjih operativnih troškova i redovnih programskih aktivnosti.

Vlada BPK Goražde dala je saglasnost na Odluku Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport o odobravanju novčanih sredstava na ime isplate pete rate studentskih stipendija studentima s područja našeg kantona.

Na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport usvojena je i odluka o davanju saglasnosti na Odluku o razrješenju članova privremenog Nadzornog odbora JP „Radio-televizija BPK Goražde“, te odluka o privremenom imenovanju ovog odbora.

Na prijedlog Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose BPK Goražde, usvojena je Odluka o registru zaposlenih u javnom sektoru na području BPK Goražde i Odluka o registru imenovanih lica u BPK Goražde.  Naredne aktivnosti Vlade su usmjerene na uvođenje informacionog sistema primjenom najboljih praksi iz zemlje, kao što su Registar zaposlenih u javnom sektoru, Registar imenovanih osoba i registar javnih nabvaki u skladu sa zaključcima Konferencije za borbu protiv korupcije koju je organizovala Misija OSCE-a u BiH, a u kojima su navedeni uslovi za jačanje kapaciteta institucija u sprječavanju korupcije uvođenjem informacionih tehnologija. Kako je istaknuto, Misija ostaje opredijeljena za nastavak podrške Vladi i Timu,  sve u cilju jačanja transparentnosti u procesu imenovanja državnih službenika i upravljanja javnim nabavkama,  a naš kanton svrstava se među vodeće u BiH po ovom pitanju, što predstavlja prelaz sa deklarativne na stvarnu borbu protiv korupcije.

Na prijedlog Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose BPK Goražde, usvojeno je Rješenje o razrješenju Upravnog odbora JU „Služba za zapošljavanje BPK Goražde“,te Rješenje o imenovanju privremenog Upravnog odbora. Takođe, Vlada BPK Goražde usvojila je rješenje o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora JU „Služba za zapošljavanje BPK Goražde“  i rješenje o imenovanju privremenog Nadzornog odbora te s tim u vezi usvojila zaključke  kojim se zadužuje Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose da u skladu sa važećim zakonskim propisima raspiše javne  oglase te provede proceduru izbora i imenovanja ovih odbora.

Vlada BPK Goražde dala je saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova BPK Goražde  da pokrene postupak nabavke za izvođenje radova na sanaciji dvorišta koje se nalazi u sklopu objekta Ministarstva.

Do kraja zasjedanja, Vlada je usvojila  Odluku  o pokretanju postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača usluga cestovnog prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola  s prostora BPK Goražde  te  Rješenje o formiranju komisije za izbor najpovoljnijeg ponuđača.

Na današnjoj sjednici usvojena je i Odluka o utvrđivanju osnovice za plaću i naknade za topli obrok za mjesec OKTOBAR 2019.godine.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.