• OBJAVLJENO: 31.10.2019.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala nastavak 23. i 24.redovnu sjednicu
U skupštinsku proceduru upućeni nacrti Budžeta i Zakona o izvršenju Budžeta BPK za 2020.godinu

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na današnjem nastavku 23.redovne sjednice, usvojila je na, prijedlog Ministarstva za finansije, nacrte Budžeta i Zakona o izvršenju budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2020.godinu i uputila ih skupštinsku proceduru.

Na današnjoj sjednici, Vlada BPK Goražde razmatrala je danas dostavljeni materijal koji se odnosi na prijedloge projekata za Program javnih investicija BPK Goražde za period 2020-2022.godina. S tim u vezi, a imajući u vidu da je istekao mandat od četiri godine Komisiji koju je formirala Vlada BPK Goražde, donesen je zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo za finansije da hitno predloži sastav Komisije koju će imenovati Vlada BPK Goražde u skladu sa Uredbom o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije programa javnih investicija.

Nakon imenovanja Komisije, biće dostavljen razmatrani materijal kako bi se provela dalja procedura u pripremanju, predlaganju i donošenju Programa javnih investicija BPK Goražde za period 2020-2022.godina.

Vlada BPK Goražde danas je održala  i 24. redovnu sjednicu.

Pored Odluke o davanju saglasnosti Ministarstvu za privredu-Direkcija za ceste BPK Goražde za pokretanje postupka odabira najpovoljnijeg ponuđača putem konkurentskog postupka za nabavku vage za kontrolu osovinskog opterećenja, ukupne dopuštene mase i dimenzija vozila na javnim cestama, usvojena je i Odluka  o davanju saglasnosti Ministarstvu za privredu-Direkcija za ceste BPK Goražde, za pokretanje postupka odabira najpovoljnijeg ponuđača putem otvorenog postupka za izvođenje radova na redovnom zimskom i ljetnom održavanju regionalne ceste R-448 Potkozara-Goražde-Hrenovica.

Na 24. redovnoj sjednici utvrđeni su i amandmani na prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama BPK Goražde.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.