• OBJAVLJENO: 06.11.2019.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala 25.redovnu sjednicu
Data saglasnost na potpisivanje Protokola o vođenju pregovora sa Nezavisnim strukovnim sindikatom radnika u zdravstvu BPK-a Goražde

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 25.redovnoj sjednici dala je saglasnost na tekst i potpisivanje Protokola o vođenju pregovora Radne grupe-Pregovaračkog tima Vlade BPK-a Goražde i Nezavisnog strukovnog sindikata radnika u zdravstvu BPK-a Goražde, te ovlastila resornog ministra za njegovo potpisivanje.

S ciljem podrške razvoju i jačanju zdravstvenog sektora kroz nabavku neopodne medicinske opreme za potrebe Kantonalne bolnice Goražde, Vlada je danas dala saglasnost Kantonalnoj bolnici Goražde za nabavku medicinske opreme za endoskopski aparat u vrijednosti od 28.000 KM, te odobrila isplatu 3.000 KM za nabavku bipolarnih elektroda neophodnih za urološke operacije.

Nakon što je primila k znanju Informaciju Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice o okončanom Javnom pozivu za utvrđivanje Pozitivne liste lijekova Bosansko-podrinjskog kantona, Vlada je ovaj javni poziv proizvođačima lijekova, nosiocima dozvole za stavljanje lijekova u promet, proglasila neuspješnim.

Tim povodom, zaduženo je resorno ministarstvo da imenuje novu stručnu Komisiju te da nakom što Komisija izvrši usaglašavanje generičke liste lijekova Bosansko-podrinjskog kantona sa generičkom Listom lijekova Federacije BiH, obnovi Javni poziv za prikupljanje ponuda za utvrđivanje Liste lijekova za zaštićenim nazivima.

Na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja, doneseno je rješenje o formiranju Radne grupe za izradu nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde sa zadatakom da izvrše usklađivanje kantonalnog propisa sa federalnim zakonima koji regulišu predmetnu oblast.

Na prijedlog Ministarstva za  obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, Vlada je odobrila sredstava za isplatu VI rate studentskih stipendija studentima s područja BPK-a Goražde, čime je završena isplata stipendija za studijsku 2018/2019.godinu.

Odobrena je takođe redovna, deseta tranša za isplatu plaća uposlenicima JP RTV BPK-a Goražde za 2019.godinu, kao i tranša Sportskom savezu BPK-a Goražde za novembar.

Na prijedlog Ministarstva za finansije, Vlada je odobrila i tekuće transfere općinama u sastavu BPK-a Goražde.

Vlada je dala saglasnost Ministarstvu za privredu – Direkcija za ceste BPK-a Goražde da izvrši plaćanje računa privrednom društvu „Okac“ d.o.o. Goražde po I Privremenoj situaciji u iznosu od 48.055 KM za izvedene radove na redovnom ljetnom održavanju regionalne ceste R448 Potkozara-Goražde-Hrenovica za 2019. godinu.

Odobrena je takođe i isplata subvencija za treće polugodište profitne marže privrednom društvu „Hošo-Transport“ d.o.o. Goražde, na osnovu ugovora o poslovnoj saradnji zaključenog između Bosna bank International d.d. Sarajevo i Ministarstva za privredu.

Kantonalnoj upravi civilne zaštite BPK-a Goražde Vlada je dala saglasnost za nabavku naprtnjača za gašenje požara, a Direkciji robnih rezervi BPK-a Goražde za nabavku ručnog paletara.

Nakon što je prihvatila informaciju Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice o provedenoj proceduri, Vlada je na današnjoj sjednici razriješila privremene i na period od četiri godine imenovala predsjednike i članove upravnih odbora Kantonalne bolnice Goražde i Zavoda za javno zdravstvo BPK Goražde.

A nakon što je utvrdila kriterije, Vlada je dala saglasnost na objavu oglasa za izbor i imenovanje na poziciju „direktor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove BPK-a Goražde“ te donijela rješenje o imenovanju komisije za provođenje postupka ovog izbora.

Ministarstvu za pravosuđe, upravu i radne odnose data je saglasnost na raspisivanje javnog oglasa za imenovanje Kantonalnog pravobranioca, budući da glavnom kantonalnom pravobraniocu uskoro ističe mandat.

Na današnjoj sjednici, Vlada je u vezi sa zaključkom Skupštine BPK o neophodnoj nabavci vage za kontrolu osovinskog opterećenja ukupne dozvoljene mase i dimenzija vozila na javnim cestama, zadužila resorna ministarstva za realizaciju ovog zaključka.

Na kraju današnjeg zasjedanja Vlada je imenovala Organizacioni odbor za obilježavanje 25. novembra – Dana državnosti BiH, dok je izjašnjavanje o Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u kantonalnom Ministarstvu za privredu, zbog odsustva resornog ministra, odgođeno za nastavak sjednice.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.